AktieAI

Stillfront Group AB - 4h Diagram

Lång
OMXSTO:SF   STILLFRONT GROUP AB
Det här är en teknisk analys på Stillfront i 4h diagrammet.

Den viktiga stöd-/motståndsnivån vid ca 47,76 (den gula streckade linjen) har testats om och om igen som det illustreras i diagrammet.

Kursen har nu brutit ut ur den stora nedstigande kanalen precis som jag hade förutsett. Se tidigare analys för att se helhetsbilden. Nu verkar det som om kursen rör sig i en mindre stigande kanal.

Kursen befinner sig ovanför EMA9(blå), EMA20 (rosa), EMA50(orange) samt EMA100(lila) som står fint ovanpå varandra och indikerar en positiv trend i 4 timmars diagrammet. Dock måste EMA200(vit) övervinnas.

I enlighet med det som vi kan observera här stöttar det min tidigare analys och därför drar jag slutsatsen att vi kan snart se kursen leta sig till nya höjder.

Jag är positiv till aktien.

Det tar tid att skapa sådana analyser så om du gillar min analys, tryck på gilla knappen för då får jag motivationen att bidra med fler tekniska analyser.

P.S. Om tillräckligt många ber om en teknisk analys på någon annan aktie, råvara, valuta, etc. kan jag eventuellt bidra med en.

---

Friskrivningsklausul: Allt innehåll som tillhandahålls här är endast i informations- och utbildningssyfte och ska inte tolkas som professionell ekonomisk rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning, rådfråga en licensierad finans- eller skatterådgivare. Ingen garanti ges angående riktigheten av min tekniska analys och informationen här.

Juridisk information: Jag är inte finansiell rådgivare. Informationen här är endast för underhållningsändamål. Innan du investerar, vänligen rådfråga en licensierad fackman. Alla aktieanalyser som tillhandahålls här bör inte betraktas som "investeringsrekommendationer". Jag kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig för att investera och handla på aktiemarknaden i ett försök att spegla vad jag gör. Om inte investeringar är FDIC-försäkrade kan de sjunka i värde och/eller försvinna helt. Var försiktig!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.