AktieAI

Stillfront Group AB - Dagdiagram

Lång
AktieAI Uppdaterad   
OMXSTO:SF   STILLFRONT GROUP AB
Det här är en teknisk analys på Stillfront i dagdiagrammet.

Kursen har redan brutit ut ur den stora fallande kilen som illustreras med de streckade lila linjerna, där spetsen har markerats med en större lila area.

Man kan också se en mindre fallande kil i dagdiagrammet som kursen också brutit ut ur.

Kursen rör sig för närvarande i en större nedåtgående kanal, där kanalens ytterkanter markerats med tjockare linjer i cyanfärg och mitten med en tunnare streckad linje.

Formationen med den mindre kilen nära övre kanten på kanalen är en tjurflagga som visar på att kursen laddar inför att bryta ut ur kanalen. Kursen befinner sig på en kritisk nivå. Lyckas den ta sig över daglig EMA50 i orange och med andra ord ut ur kanalen kan vi bekräfta trendreversalen från ett större perspektiv.

Tittar man på MACD så ser det positivt ut, där negativ momentum har avtagit och den indikerar att den kommer att korsa sig uppåt.

Tidigare analys :
---

Friskrivningsklausul: Allt innehåll som tillhandahålls här är endast i informations- och utbildningssyfte och ska inte tolkas som professionell ekonomisk rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning, rådfråga en licensierad finans- eller skatterådgivare. Ingen garanti ges angående riktigheten av min tekniska analys och informationen här.

Juridisk information: Jag är inte finansiell rådgivare. Informationen här är endast för underhållningsändamål. Innan du investerar, vänligen rådfråga en licensierad fackman. Alla aktieanalyser som tillhandahålls här bör inte betraktas som "investeringsrekommendationer". Jag kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig för att investera och handla på aktiemarknaden i ett försök att spegla vad jag gör. Om inte investeringar är FDIC-försäkrade kan de sjunka i värde och/eller försvinna helt. Var försiktig!
Kommentera:
Det tar tid att skapa sådana analyser så om du gillar min analys, tryck på gilla knappen för då får jag motivationen att bidra med fler tekniska analyser.

Om tillräckligt många ber om en teknisk analys på någon annan aktie, råvara, valuta, etc. kan jag eventuellt bidra med en.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.