AktieAI

Stillfront Group AB - Veckodiagram

Lång
AktieAI Uppdaterad   
OMXSTO:SF   STILLFRONT GROUP AB
Det här är en teknisk analys på Stillfront i veckodiagrammet.

Kursen har fallit kraftigt och rör sig i en fallande kil och verkar ha nått spetsen i kilen och håller på att bryta sig utanför kilen.
MACD histogrammet visar också på en positiv divergens som innebär att fallet har tappat fart.

Allt detta kan innebära ett eventuellt reversal uppåt, vilket kan bli kraftigt. Titta man på 8-veckors diagrammet ser man en Doji candlestick som kommer att stängas nu på fredag 3:e december, vilket i kombination med ovanstående stärker teorin på att en reversal kan vara på gång.

Tittar man på handelsvolymen är den högst runt 46,45, så kallad "Point of Control" som kommer att agera som ett starkt stöd i sig.

Samtidigt ser man den här veckans röda candlestick som visar att säljare/blankare är tillbaka för en repris nu när priset närmat sig vecko-EMA20 igen, men den här gången kan de hamna i en björnfälla om reversalen sker, vilket kan gå väldigt hastigt.

Baserad på den här tekniska analysen tror jag på en reversal. Dock bör man ha i aktande att den generella börsmarknaden är just nu sur, vilket kan påverka kursen negativt.

---

Friskrivningsklausul: Allt innehåll som tillhandahålls här är endast i informations- och utbildningssyfte och ska inte tolkas som professionell ekonomisk rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning, rådfråga en licensierad finans- eller skatterådgivare. Ingen garanti ges angående riktigheten av min tekniska analys och informationen här.

Juridisk information: Jag är inte finansiell rådgivare. Informationen här är endast för underhållningsändamål. Innan du investerar, vänligen rådfråga en licensierad fackman. Alla aktieanalyser som tillhandahålls här bör inte betraktas som "investeringsrekommendationer". Jag kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig för att investera och handla på aktiemarknaden i ett försök att spegla vad jag gör. Om inte investeringar är FDIC-försäkrade kan de sjunka i värde och/eller försvinna helt. Var försiktig!
Kommentera:
Uppdaterad analys i dagdiagrammet:
Kommentera:
Det tar tid att skapa sådana analyser så om du gillar min analys, tryck på gilla knappen för då får jag motivationen att bidra med fler tekniska analyser.

Om tillräckligt många ber om en teknisk analys på någon annan aktie, råvara, valuta, etc. kan jag eventuellt bidra med en.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.