Förutsägelser och analys

Flagga

En flagga kan användas som ett entry-mönster för att fortsätta en etablerad trend. Formationen uppträder vanligtvis efter ett starkt trendrörelse som kan innehålla gaps (detta drag är känt som pålen eller flaggan) där flaggan representerar en relativt kort period av obeslutsamhet. Mönstret bildas vanligtvis i mitten av en full swing och konsoliderar föregående drag. Priset ingår i 2 parallella trendlinjer som ligger nära varandra och är sluttande mot masten.
 
Bullish flaggor kan bildas efter en uptrend, bearish flaggor kan bildas efter en downtrend. Mönstret har slutförts när priset bryter ut från de innehållande trendlinjerna i riktning mot den rådande trenden, vid vilken tidpunkt det troligtvis kommer att fortsätta sin kurs. Konservativa traders kan leta efter ytterligare bekräftelse på att trenden fortsätter. Målet kan beräknas genom tekniken att mäta längden på masten och förlänga den i utbrottets riktning. En vanlig stoppnivå ligger strax utanför flaggan på motsatta sidan av breakouten.
Visa fler idéer
1
2
1
2