SAAB gick som planerat i förra analysen vi fick en tydlig reaktion från 2H motståndsområde vilket var väntat men överraskande är att säljarna hade kontrollen kring 420-425KR, återstår att se om köparna kan komma tillbaka.

Sett till analysen jag gjort kan vi förmodligen komma ner och återtesta 380kr området, om vi utgår ifrån att detta är en ABC kan vi se A=B vilket är lika långt ben i C vågen ner till 2H stödområde. Vi har en björn flagga som även den har återtestats och fått en reaktion ner.

Jag är kort i SAAB på kortsikt. Då jag även siktar på att vi håller på bilda någon form av H&S formation.

Tekniska indikatorerna är negativa
RSI - under 50 punkter.
MACD - negativ.

Vad tror ni?

iamyasink
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.