WolfofFalkenberg

NeoDynamics High Risk High Reward

WolfofFalkenberg Uppdaterad   
NGM:NEOD   None
Nyligen publicerade Udda Aktier på instagram ett nytt case angående NoeDynamics. De är ett cancerbolag. Bara det förespråkar för högrisk men även chans för hög belöning vid ett starkt pm. Är ni intresserade av det fundamentala kan ni läsa Udda Aktiers case eller läsa på deras hemsida. Jag vet att man alltid ska göra sin egna analys och det borde ni med göra. Hög risk som sagt.

Men det jag ser i aktien dock är väldigt positivt. Först och främst har kursen konsoliderat under en större tid efter IPO. Sedan har vi bildat en fallande kil. På stödnivån har vi fått studs samt goda indikatorer från RSI. Både att RSI är undersålt samt en liten RSI-diff. Nu har dock kursen brutit ur denna kil. Vi har sedan fått en reversed hammare vilket är skrämmande. Dock om man koller närmre ser vi att vi fått en flagga ner till föregående motstånd. Dessutom tänker jag att många följare som nyligen hört om aktien på sociala medier köper in sig ivrigt. Aktien var uppe knappt 30% innan den sjönk tillbaka till samma nivåer. Det är en möjlig rug-pull från Udda Aktier. Det är risken. Men det är också möjligt att han har rätt och att aktien kommer skjut i höjden både kortsiktigt och långsiktigt. Det återstår att se öppningen imorgon. Får vi styrka och fyllda candles imorgon är ja bullish. Får vi mer bearish candles fortsätter jag vara neutral/skeptisk.
Kommentera:
Neodynamics nere på tidigare stöd 1.48
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.