WolfofFalkenberg

Hexatronic

WolfofFalkenberg Uppdaterad   
OMXSTO:HTRO   HEXATRONIC GROUP AB
Swing i Hexatronic. Har hållt sig bra under börsraset. Bilden talar. Letar efter volym.
Kommentera:
Fick en shake-out mellan 20-30 sept vilket gav oss ypperliga förutsättningar för en starkare vändning.
Kommentera:
Target nådd 18 oktober
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.