traz34

Flagga, kanal, efterfrågan och fibonacci

Lång
OMXSTO:EQT   EQT AB
EQT är i en kanel nedåt vilket kan ses som en bull flagga, och vi är nu i en demand-zon dvs efterfrågan - och på "lagom" fibonacci nivå för en resa upp. Den försiktige väntar till pris brutit upp över flaggan. Den aggressive går in nu.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.