OMXSTO:SX30GI   OMX Stockholm Financials Gross Index
OMX Financials är en sektor över fastigheter och finans i Sverige. Just nu i en bearmarket kan det löna sig att investera i sektorer över enskilda bolag för att minska bolagsrisken. Just denna är väldigt intressant tekniskt då den sticker ut från de andra. Vi ser dubbelbottnar samt en fin RSI-vändning. Sedan har vi brutit ut ur den senaste trenden. Dessa tekniska signaler förespråkar väldigt bra för marknaden. Vänder kursen dock, och rör sig ner under stödet faller min signal. Som target har jag siktat på tidigare nivåer. Inte toppar. Tror marknaden är för svag för att resa upp till den grad men vi får se. Bevakar denna.

Det är tidigt att spekulera men vi skulle kunna få en huvud och skuldra formation fram till mars då räntorna höjs vilket kan skrämma börsen ytterligare.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.