script-trader

SINCH AB framåtblick

script-trader Premium Uppdaterad   
OMXSTO:SINCH   SINCH AB
SINCH AB

Sinch Faller på rapport och har tidigare fallit runt 16-20% på dessa rapporter.
Gör en HS formation som aktiverats då nacklinjen brutits. Target från denna HS blir då ner till 130 SEK .
Kan bli intressant för en snabb studs-trade när vi hamnar i området mellan 130-140 SEK . Värt att notera att vi
kommer ligga under EMA200 på dags-grafen ifall sinch väljer att falla hela vägen ner till 130-140. Vilket skulle indikera
på att vi ligger ganska Bearish .
Kommentera: Tog inte mer än några timmar och vi är nu i den intressanta Zonen som nämnts här ovan.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.