RoboMarkets

LMT: Intäkter = tillväxt i aktiekursen? Idé för 13/02/2024

BATS:LMT   Lockheed Martin Corporation
Flygplanstillverkaren Lockheed Martin Corporation skulle kunna generera ytterligare 31,6 miljarder USD i intäkter från kontrakt för att leverera F-16-stridsflygplan till Turkiet och Grekland. Bolagets ytterligare nettovinst kan nå 3,2 miljarder USD. Dessutom pågår diskussioner om uppgradering av den befintliga flottan av dessa stridsflygplan till "Viper"-nivå. Dessa utvecklingar kan leda till ökade företagsinkomster.

Därför har vi valt att titta närmare på Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT) aktiekurs idag.

På D1-tidsramen har stöd bildats vid 419,83 och motstånd vid 431,85. Dessutom har ett subjektivt grafiskt mönster, "Inverted head and shoulders", utvecklats, vilket potentiellt indikerar en trendvändning nedåt. Konsolidering av kurser över nivån 425,57 kan också tyda på en trendvändning.

På H1-tidsramen skulle ett genombrott av nivån 431,85 kunna sätta ett kortsiktigt mål för en prishöjning till 442,32, medan det på medellång sikt skulle kunna ligga runt 460,95.
---
Idéer och annat innehåll som presenteras på denna sida ska inte betraktas som rådgivning. RoboMarkets tar inget ansvar för resultat baserat på åsikter som beskrivs i dessa avsnitt.

Materialet som presenteras och informationen är endast i informationssyfte och ska inte på något sätt betraktas som tillhandahållande av investeringsrådgivning i enlighet med lagen om investeringsföretag L. 87(I)/2017 i Republiken Cypern eller någon annan form av personlig rådgivning eller rekommendation, som avser vissa typer av transaktioner med vissa typer av finansiella instrument.

Riskvarning: CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 66.02 % av privata investerares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.