RoboMarkets

GE växer och delas up. Aktieidé 07/02/2024

BATS:GE   GE Aerospace
General Electric Co. har meddelat en företagsdelning som syftar till att öka bolagets effektivitet. Efter uppdelningen kommer två företag att växa fram: GE Aerospace, en tillverkare av lösningar för flygindustrin och GE Vernova, som kombinerar energidivisionerna GE Power och GE Renewable Energy. Investerare som äger GE-aktier kommer att få en andel i båda företagen.

Så idag tittar vi på grafen för General Electric Co. (NYSE: GE).

På D1-tidsramen har stöd bildats vid 132,12 men motståndet är ännu inte etablerats. Det finns en stor sannolikhet för en korrigerande nedgång i kursen till nivån 134,28 vilket tidigare fungerat som motstånd.

På H1-tidsramen kan en återhämtning från 134,28-nivån sätta ett kortsiktigt mål för en prisökning på 139,07, medan det på medellång sikt kan ligga runt 146,00.
---
Idéer och annat innehåll som presenteras på denna sida ska inte betraktas som rådgivning. RoboMarkets tar inget ansvar för resultat baserat på åsikter som beskrivs i dessa avsnitt.

Materialet som presenteras och informationen är endast i informationssyfte och ska inte på något sätt betraktas som tillhandahållande av investeringsrådgivning i enlighet med lagen om investeringsföretag L. 87(I)/2017 i Republiken Cypern eller någon annan form av personlig rådgivning eller rekommendation, som avser vissa typer av transaktioner med vissa typer av finansiella instrument.

Riskvarning: CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 66.02 % av privata investerares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.