kulturdesken

Humble - caset stärks

Lång
OMXSTO:HUMBLE   HUMBLE GROUP AB
Caset fortsätter starkt.
Man annonserar idag att de finansiella målen höjs baserat på den starka tillväxten under den senaste perioden, att bolaget inleder processen att flytta till Nasdaqs huvudlista och att man går över till redovisningsformen IFRS, som är ett krav för att listas på Nasdaqs huvudlista.

Jag har lagt in en del nyheter i grafen för att man ska få en överblick över vad som driver kursen.

Tekniska detaljer:
Det ser ut som att vi har stöd och att säljare kommer in vid tidigare toppar till vänster vilket markeras i grafen. Vi har också konfirmation med högre låga. Ser gärna att vi inom kort får fler högre låga.

Vi har ju haft ett fall i ledande aktier på svenska marknaden, och så även för Humble. Här handlades Humble snabbt upp och fick stöd efter en rätt grund korrektion om ca 20% från toppen. Detta indikerar styrka i min bok - jag vill handla aktier som befinner sig inom 15-20% från 52 veckors-högsta då denna typ av aktier helt enkelt presterar bäst på marknaden.

Nyheter av de slag som kommer in med bra förvärv och organisk tillväxt har en tendens att driva kurser om man kollar på historik överlag.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.