Oscar1993

Priset rör sig mot en daglig demandzon

Lång
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Förra veckan reagerade priset tydligt mot en supplyzon. Nu väntar jag på att priset ska nå ner till en daglig demandzon.

Dagliga demandzoner är jag lite kluven till. Å ena sidan så i min backtesting har jag högre winrate på dagliga zoner men problemet är att just pga att de är dagliga tar det längre tid för priset att reagera. Detta gör att man får vara lite försiktig och låta priset spela ut sig själv ordentligt innan man hoppar på en lång position.

Jag letar entry både på 4h och 1h jämfört med 4h zoner där jag bara letar entry på 1h.

Så priset ner till zon och låta priset reagera för att sen följa med upp. Vill man ha större target så kan man sikta på supplyzonen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.