Oscar1993

Precis tagit en position

Kort
FX:USDCAD   USA-dollar/Kanadensisk dollar
Priset är uppe i en daglig zon och skapat en trigger som gett mig tillfälle att gå in i en position.

När det kommer till dagliga zoner har jag backtestat att istället för att använda ATR som jag gör på 4h zoner använder jag istället fib extention 1,13. Detta ger mig ett bra skydd utan att bli för stort.

När det är daglig zon så förväntar jag mig att tradet kommer ta lite längre tid. Imorgon kl 16:00 är det USA nyheter som jag håller koll på. Har inte priset rört sig nämnvärt går jag ur tradet för att skydda mig mot nyhetsvolatilitet annars managerar jag tradet utifrån hur det har rört sig .

Kommentera: Såg nu att priset behöver gå ner i en demandzon för att nå target vilket är emot mina regler därför går jag ur tradet.
Demandzonen är inte den bästa vilket gjorde att jag missade den när jag tog positionen men jag bedömmer den ändå som giltig.

Det kan hända att saker missas när man tradar. För att minimera detta och för att vara tydlig med hur man tradar och att det går att missa så är det extremt viktigt med en tradingplan. Utan en tydlig tradingplan med regler som man backtestat och har statestik på att den fungerar har man inga regler att bryta mot och kan göra lite som man vill i marknaden. Men att göra lite som man vill då har man ingen riktning och ingen diciplin.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.