traz34

Än så länge håller stödet

Lång
OANDA:SPX500USD   S&P 500-index
Det är oroligt just nu på marknaden pga pågående konflikter internationellt, men än så länge håller den här nivån och vi kan ta kortsiktiga långa positioner härifrån
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.