traz34

Än så länge håller stödet

Lång
OANDA:SPX500USD   S&P 500-index
Det är oroligt just nu på marknaden pga pågående konflikter internationellt, men än så länge håller den här nivån och vi kan ta kortsiktiga långa positioner härifrån
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.