NASDAQ:GLNG   Golar LNG Limited
Enkel Swing i Golar LNG Limited. Bilden förklarar det mesta. Efter en initial uppgång har kursen konsoliderat. Volymen visar att säljarnas intresse avtagit. Därefter har vi brutit ut ur formationen. Dock har vi nu fått en pullback tillbaks till stödet där vi även såg en hälsosam shake-out. Idag gjorde kursen ett gap uppåt vilket jag tror indikerar nästa fas nu.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.