Investoz

UKOIL - En global energikris

Lång
TVC:UKOIL   CFD:er på Brentolja
För första gången på tre år har oljepriset varit över 80$ fatet. Det är ganska uppenbart att en global energikris till vintern oroar, med bristande gasproduktion och Kinas försök att minska föroreningar från tung energi, förväntas pressa råolja högre när industrier övergår till att använda olja för att generera energi.

Kinas försök att övergå mer till ren energi har skapat en oregelbunden strömförsörjning för befolkningen. Omfattande strömavbrott har stört fabriksproduktionen runt om i landet och försatt befolkningen i de nordöstra delarna av Kina i mörker.
Kinesiska energiproducenter har haft det tufft med hanteringen av den kraftiga nedgång i produktionen som har resulterat i att kolpriset i landet ökat med 96 % i år.
Oljepriset stiger i Kina nu, så även råoljeterminerna.

Samtidigt så har Europa stora problem, där Storbritanniens brist på åkare och köande bilister efter bensin som panik köper drivmedel, gripits av en bränsleförsörjningskris.
Det globala energibehovet ökar när länder lättar på sina restriktioner och en världsomfattande oljebrist kommer inte kunna mätta energibehovet som efterfrågas.

Tyskland har gått från ett självförsörjande energiland, till att avveckla stora delar av sin baskraft som kom från kärnkraft och gjort sig nu beroende av Rysslands gas, samtidigt som gaspriset har ökat kraftigt i år. Liknande problem har även Sverige, där Sverige fick helt plötligt elda med olja för att täcka energibehovet efter att Ringhals 1 och 2 avvecklades.

Energiövergången från fossilt till grön energi kommer att skapa en obalans och energikris, av den enkla anledningen att hela vårt samhälle är byggt av fossila bränslen, tack vare industriella revolutionen och kan inte fungera utan den med de alternativ vi har idag.

Det lutar åt en kaosartad höst där antingen ett skenande oljepris kommer leda till kollaps inom industri-och transport sektorn eller kollaps i oljepriset för att just undvika en industriell kollaps.

Just nu lutar det åt det som jag från början minst trodde på, skenande oljepris. Det återstår att se. Siktet inställt på 106$ fatet till vintern.

====================================================
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
====================================================
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.