Breaking news

07:00Nov 04Reuters
REG- Aktia Bank Abp:s riktad aktie-emission som en del av det långsiktiga aktiesparprogrammet
15:35Okt 29Reuters
REG-Ändring av antalet aktier och röster i Sinch AB (publ)
08:00Okt 29Reuters
REG-Nytt antal röster och utestående aktier
12:42Okt 22Reuters
REG-Styrelsen i HMS Networks AB (publ) har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av aktier
18:30Okt 21Reuters
Industrivärden avser att kalla till extra bolagsstämma för beslut om indragning av från Handelsbanken erhållna Industrivärdenaktier
14:32Okt 06Reuters
Abelco Investment Group:s VD Johan Rooth är nu godkänd av Monetary Authority of Singapore och är samtidigt invald i Smartfundings styrelse
06:30Okt 05Reuters
PMI-tjänster ökade i september till 69,6: tillväxten tar ny fart
  • +
06:00Sep 30Reuters
REG-Ökat antal aktier och röster i BTS Group
07:00Sep 29Reuters
Hufvudstaden lanserar ramverk för gröna obligationer
14:00Sep 15Reuters
REG-BTS genomför riktad kvittningsemission om ca 4,2 MSEK som delbetalning för tidigare genomfört förvärv
15:30Aug 31Reuters
REG-Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group
15:00Aug 31Reuters
REG-Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ)
13:31Aug 31Reuters
Huvudägare avser nyttja samtliga av sina teckningsoptioner av serie (2020:3) TO3 B i Terranet AB
06:00Aug 27Reuters
REG-Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie (2020:3) TO3 B i Terranet AB är idag, den 27 augusti 2021
06:00Aug 23Reuters
REG-Teckningskursen teckningsoptioner av serie (2020:3) TO3 B i Terranet AB har fastställts till 0,80 SEK och teckningsperioden inleds idag, den 23 augusti 2021
11:20Aug 02Reuters
REG-Sinch AB (publ): Ändring av antalet aktier och röster i Sinch AB (publ)
06:00Jul 30Reuters
REG-Minskat antal aktier och röster i Kinnevik
15:25Jun 30Reuters
REG-Ökat antal aktier i Formpipe
07:45Jun 30Reuters
REG-Fingerprint Cards AB (publ): minskning av antal aktier och röster
07:00Jun 16Reuters
REG-Bilias innehav av egna aktier uppgår till 5 procent
06:30Jun 07Reuters
REG-Aino Health AB (publ): Aino Health ingår marknadsföringsavtal med Megadeals International AB. Styrelsen i Aino Health beslutar om en riktad nyemission till Megadeals International AB