Aktiemarknadssektorer ‒ Österrike

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Tekniska tjänster12.092 T EUR0.58%+0.47%79469
Elektronisk teknik11.087 T EUR0.69%−5.55%389867
Finans6.712 T EUR2.86%+0.81%1.128 K13121
Hälsoteknik5.212 T EUR1.64%−0.60%461473
Detaljhandel4.072 T EUR0.83%−0.39%110938
Icke hållbara konsumentprodukter3.302 T EUR2.52%−1.14%49954
Producenttillverkning1.836 T EUR1.60%−0.08%217771
Konsumentvaror1.633 T EUR1.89%+2.24%370634
Energimineraler1.627 T EUR3.93%+1.14%3.304 K315
Kommersiella tjänster1.357 T EUR0.92%+0.37%26525
Konsumentservice1.283 T EUR1.49%+0.28%63839
Verktyg1.04 T EUR3.64%−1.82%3.374 K434
Kommunikationer882.617 B EUR3.68%−0.55%521317
Transporter858.726 B EUR2.36%+0.34%99628
Processindustrier815.347 B EUR1.67%−0.37%57735
Hälsotjänster687.517 B EUR1.50%+0.48%149
Industriella tjänster425.512 B EUR3.56%+0.79%114526
Distributionstjänster362.106 B EUR2.30%−0.09%0320
Icke-energimineraler197.196 B EUR1.88%−0.41%7.857 K521
Diverse2.366 M EUR−50.42%02137