Aktiemarknadsindustrier ‒ Bahrain

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
976.470M-0.72%2.183MIcke-energimineraler1
8.603M0.00%60.000KIndustriella tjänster1
94.671M0.43%58.024KFinans1
126.600M0.00%210.388KDistributionstjänster2
74.578M0.00%100.000KKonsumentservice1
35.080M1.08%45.833KFinans1
284.053M3.55%1.900MFinans1
981.591M0.00%31.631KKommunikationer1
36.300M2.22%50.000KKonsumentservice1
117.540M0.00%14.535KTransporter1
120.369M-2.99%26.242KFinans2
6.280B0.91%550.694KFinans8
83.940M0.00%15.000KDetaljhandel1
45.485M1.63%20.000KKommunikationer1
Ladda fler