Aktiemarknadsindustrier ‒ Bahrain

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
1.635B7.36-7.36%691.693KIcke-energimineraler1
8.173M2.70%197.387KIndustriella tjänster1
93.060M5.41-1.70%2.225MFinans1
105.347M4.05-0.67%6.993KDistributionstjänster1
81.358M5.56-2.96%47.963KKonsumentservice1
411.086M4.15-9.41%303.737KFinans1
16.043M5.22-8.73%32.212KDiverse1
792.887M6.260.63%14.600KKommunikationer1
20.196M4.902.00%4.700KKommersiella tjänster1
27.699M4.27-3.84%30.000KKonsumentservice1
108.000M7.39-2.04%17.880KTransporter1
73.140M3.771.27%137.590KFinans1
2.872B3.05-0.68%134.196KFinans6
32.666M7.350.00%6.124KFinans1
%Kommunikationer
Ladda fler