Aktiemarknadssektorer ‒ Bangladesh

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Finans814.092 B BDT4.68%+0.98%276.095 K10118
Hälsoteknik471.326 B BDT3.03%+1.01%152.172 K324
Kommunikationer436.84 B BDT5.31%+0.18%238.297 K37
Icke hållbara konsumentprodukter394.987 B BDT2.42%+0.37%175.128 K641
Processindustrier378.116 B BDT1.93%+0.64%89.402 K780
Verktyg187.546 B BDT4.54%−0.03%82.069 K213
Icke-energimineraler177.926 B BDT4.79%+0.74%173.831 K418
Konsumentvaror164.737 B BDT5.84%+0.98%83.88 K39
Producenttillverkning52.321 B BDT1.25%+0.35%221.48 K720
Distributionstjänster46.582 B BDT6.85%+0.30%10.326 K24
Industriella tjänster36.741 B BDT0.42%+0.82%557.839 K13
Konsumentservice31.399 B BDT2.76%−0.64%697.504 K35
Energimineraler22.092 B BDT6.56%+0.19%6.735 K23
Transporter21.172 B BDT3.14%+1.14%154.189 K22
Kommersiella tjänster8.326 B BDT1.74%−0.96%629.625 K12
Tekniska tjänster7.846 B BDT3.19%+0.40%364.26 K24
Detaljhandel7.277 B BDT3.65%+0.37%27.45 K11
Hälsotjänster1.48 B BDT+1.19%30.746 K11
Diverse1.458 B BDT5.92%+1.99%98.385 K19
Elektronisk teknik1.25 B BDT1.84%−0.08%3.721 K11