Aktier med högst nettointäkt — Hungarian Stock Exchange

Nettointäkt är ett företags vinst exklusive alla dess kostnader — den visar ett företags verkliga lönsamhet och hur väl det förvaltas. Det är ett verktyg som hjälper investerare att förstå om ett företag kan vara investeringsbart (även om detta bara är en av många mätvärden). I nedanstående lista hittar du företagen med de högsta nettointäkterna. Du kan börja utforma din investeringsstrategi direkt.

ÖversiktPrestationVärderingUtdelningarMarginalerResultaträkningBalansräkningOscillatorerTrendföljande
Tickersymbol
Resultat per aktie innan utspädning (FY)
Resultat per aktie innan utspädning (TTM)
Resultat per aktie efter utspädning (TTM)
EBITDA
Bruttovinst (MRQ)
Bruttoförtjänst (FY)
Inkomst
Resultat per aktie efter utspädning (FY)
Årlig avkastning
Inkomst
MOLMOL SHARE
731.00HUF808.54HUF806.54HUF1.12THUF266.594BHUF979.504BHUF5.959THUF723.00HUF5.959THUF526.135BHUF
OTPOTP BANK SHARE
1738.78HUF1188.99HUF1188.99HUF1.758THUF1738.27HUF1.758THUF455.592BHUF
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
750.65HUF806.44HUF806.44HUF198.787BHUF95.993BHUF349.273BHUF630.595BHUF750.65HUF630.595BHUF139.626BHUF
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
58.56HUF68.51HUF68.51HUF252.723BHUF55.736BHUF202.425BHUF700.12BHUF58.56HUF700.12BHUF58.997BHUF
4IG4IG SHARE
71.44HUF59.53HUF59.08HUF9.443BHUF3.681BHUF6.09BHUF93.653BHUF71.44HUF93.653BHUF6.958BHUF
WABERERSWABERER`S SHARE
368.44HUF349.04HUF349.04HUF26.508BHUF5.76BHUF28.393BHUF211.856BHUF368.44HUF211.856BHUF6.447BHUF
ALTEOALTEO SHARE
309.96HUF312.21HUF302.03HUF14.676BHUF3.161BHUF12.948BHUF44.249BHUF302.03HUF44.249BHUF5.855BHUF
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
394.99HUF411.50HUF9.779BHUF1.561BHUF8.146BHUF68.664BHUF394.97HUF68.664BHUF5.687BHUF
ANYANY SHARE
251.41HUF251.41HUF251.41HUF6.927BHUF2.184BHUF13.927BHUF40.658BHUF251.41HUF40.658BHUF3.607BHUF
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
8.95HUF8.79HUF7.175BHUF1.548BHUF4.51BHUF194.956BHUF194.956BHUF3.242BHUF
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
17.82HUF17.82HUF17.82HUF23.536BHUF17.74HUF23.536BHUF1.675BHUF
RABARÁBA SHARE
94.00HUF95.26HUF4.015BHUF2.719BHUF8.819BHUF46.436BHUF94.00HUF46.436BHUF1.272BHUF
PANNERGYPANNERGY SHARE
54.71HUF54.03HUF54.03HUF2.584BHUF1.52BHUF6.38BHUF54.71HUF6.38BHUF897MHUF
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
7.61HUF7.61HUF7.61HUF490.298MHUF553.95MHUF4.763BHUF7.61HUF4.763BHUF384.28MHUF
GLOSTERGLOSTER SHARE
10.49HUF135.912MHUF2.311BHUF10.49HUF2.311BHUF162.66MHUF
AKKOAKKO INVEST SHARE
1.63HUF37.732MHUF197.279MHUF1.63HUF197.279MHUF54.318MHUF
NUTEXNUTEX SHARE
0.28HUF450KHUF0.28HUF450KHUF26.087MHUF
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
−3.82HUF−19.887MHUF259KHUF−3.82HUF259KHUF−81.781MHUF
OPUSOPUS SHARE
−9.55HUF20.80HUF20.80HUF22.542BHUF6.468BHUF2.415BHUF223.433BHUF−9.55HUF223.433BHUF−6.52BHUF