Aktiemarknadsindustrier ‒ Saudiarabien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
882.000M-0.89%113.641KKommersiella tjänster1
28.693B-0.62%875.950KProcessindustrier7
2.610B0.11%48.163KIcke hållbara konsumentprodukter1
4.414B-1.87%1.149MDetaljhandel1
1.471B-0.41%130.086KProducenttillverkning1
72.262B0.79%464.855KProcessindustrier1
366.600B-0.81%1.313MProcessindustrier1
161.763B0.65%3.423MProcessindustrier10
1.644B-1.28%149.952KKommersiella tjänster1
75.971B-0.33%278.016KIcke-energimineraler18
4.186B-0.57%291.902KProcessindustrier3
3.108B-0.41%144.676KDetaljhandel2
111.665B-0.92%2.521MVerktyg1
4.961B-0.68%331.239KProducenttillverkning4
1.568B1.03%227.972KDistributionstjänster1
8.271B0.00%132.223KDetaljhandel1
9.379B-0.78%424.784KIndustriella tjänster5
12.518B-0.47%629.604KFinans3
42.618B-1.22%513.829KFinans1
10.188B-0.53%83.509KDistributionstjänster1
12.436B0.37%107.121KDetaljhandel1
6.875B-0.90%58.528KIcke hållbara konsumentprodukter3
68.305B-0.24%160.053KIcke hållbara konsumentprodukter4
324.310M-0.42%7.520KIcke hållbara konsumentprodukter1
4.635B-0.32%1.254MVerktyg1
4.489B-0.79%344.780KKonsumentvaror3
5.560B1.61%2.854MKonsumentvaror1
93.947B-0.44%83.980KHälsotjänster5
5.520B-0.71%477.472KKonsumentservice3
%Icke hållbara konsumentprodukter1
16.056B0.04%5.452MProducenttillverkning2
691.200M-0.35%62.233KProducenttillverkning1
3.487B-1.19%202.174KProcessindustrier1
4.150B-0.24%55.545KTekniska tjänster1
2.671B-0.17%186.405KFinans3
6986.428B0.14%2.434MEnergimineraler1
3.419B-0.12%316.965KFinans1
4.075B-0.21%658.443KDiverse7
21.326B-0.04%74.270KFinans5
623.250M-0.84%38.805KHälsotjänster1
14.923B0.53%2.355MTransporter1
3.479B-0.00%154.521KHälsotjänster2
3.512B-0.46%289.148KProducenttillverkning2
30.667B0.17%218.648KFinans15
25.892B-0.22%1.630MEnergimineraler2
13.958B-0.88%231.682KKonsumentservice5
1.395B1.76%1.775MKonsumentvaror1
99.131B-1.61%445.254KIcke-energimineraler2
11.052B0.33%376.868KTransporter3
3.112B-0.36%259.645KKommersiella tjänster1
9.274B-0.62%131.869KHälsoteknik2
827.113M-0.29%29.732KIcke-energimineraler1
2.719B-0.16%193.036KFinans3
13.120B0.00%20.801KKonsumentservice1
3.352B0.81%423.493KProcessindustrier2
64.770B0.26%2.738MFinans10
49.011B0.05%593.797KFinans17
898.982B-0.84%1.307MFinans10
12.889B0.77%198.411KKonsumentservice4
1.960B0.05%101.391KFinans2
28.348B0.38%65.107KDetaljhandel3
274.082B-0.32%935.957KKommunikationer3
6.186B-0.44%410.197KIcke-energimineraler4
1.310B1.28%639.735KTransporter1
13.659B-0.49%268.967KDistributionstjänster6
23.562B-0.16%382.816KKommunikationer1
Ladda fler