Aktiemarknadsindustrier ‒ Saudiarabien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
21.885B0.002.88%72.959KKommersiella tjänster3
18.918B0.57-0.59%465.065KProcessindustrier5
2.181B-0.91%115.297KDetaljhandel1
175.625M-2.82%1.217KIcke hållbara konsumentprodukter2
5.749B1.67-1.17%223.249KProducenttillverkning4
76.642B4.350.36%743.078KProcessindustrier1
444.854B3.030.95%1.724MProcessindustrier3
115.108B5.00-0.82%1.057MProcessindustrier8
1.030B9.97%1.097MKommersiella tjänster1
58.296B3.860.07%104.461KIcke-energimineraler16
3.739B0.60-0.52%283.430KProcessindustrier4
228.865B1.52-0.68%439.537KVerktyg2
2.664B2.46-0.25%252.225KProducenttillverkning3
878.000M-0.69%513.451KDistributionstjänster2
481.200M-0.25%200Detaljhandel1
3.260B2.30-0.60%100.912KIndustriella tjänster1
23.175B2.41-0.25%334.388KFinans6
57.927B2.36-0.07%279.762KFinans3
4.926B0.00-0.94%275.301KDistributionstjänster2
20.404B2.63-0.39%82.036KDetaljhandel3
4.369B1.85-1.83%129.895KIcke hållbara konsumentprodukter2
65.492B1.82-0.01%80.699KIcke hållbara konsumentprodukter6
1.054B0.00-0.63%193.932KIcke hållbara konsumentprodukter2
4.253B2.820.35%741.157KVerktyg2
2.604B-0.01%586.467KKonsumentvaror3
4.445B3.61-1.07%79.882KKonsumentvaror1
122.359B1.511.07%284.226KHälsotjänster6
28.159B-1.44%1.184MKonsumentservice4
%Icke hållbara konsumentprodukter1
10.797B-1.33%3.727MProducenttillverkning2
1.612B0.28-0.51%301.272KProducenttillverkning2
4.711B0.00-0.32%90.861KProcessindustrier4
32.947B1.661.36%249.860KTekniska tjänster4
1.162B1.23%182.238KFinans2
7861.346B3.55-0.28%3.055MEnergimineraler1
9.652B0.000.99%1.048KTekniska tjänster2
3.134B3.98-0.57%223.223KDiverse7
22.006B2.44-0.83%52.170KFinans5
273.000M1.20%201.072KHälsotjänster1
13.511B2.89-0.54%224.807KTransporter1
32.378B0.041.28%152.745KDistributionstjänster3
784.000M7.50-1.00%2.916KHälsoteknik1
3.109B0.74-1.83%554.781KHälsotjänster3
2.559B5.46-0.83%215.222KProducenttillverkning2
%Producenttillverkning1
23.579B0.21-0.25%306.079KFinans14
23.862B-1.07%9.267MEnergimineraler1
1.158B2.731.81%100Industriella tjänster1
13.446B1.870.33%418.314KKonsumentservice6
895.850M1.60-1.16%422.446KKonsumentvaror1
6.104B0.52-0.95%636.063KIcke-energimineraler2
14.752B0.440.54%334.330KTransporter4
25.184B0.000.00%215.238KTekniska tjänster3
2.288B5.330.49%202.969KKommersiella tjänster2
7.526B2.55-0.54%202.331KHälsoteknik2
600.656M-0.20%6.646KIcke-energimineraler1
1.683B0.52%384.553KFinans3
3.731B1.31-0.31%442.205KProcessindustrier2
75.185B1.23-0.35%2.152MFinans13
17.720B5.05-0.50%68.189KFinans18
1056.368B1.840.00%1.575MFinans10
7.423B0.11-0.43%94.900KKonsumentservice5
1.084B-0.12%138.791KFinans2
1.906B0.53-0.62%120.759KDetaljhandel2
198.191B4.03-0.37%2.446MKommunikationer4
6.929B1.39-0.66%103.819KIcke-energimineraler7
1.483B1.06%634.016KTransporter1
34.671B3.38-0.61%93.296KDistributionstjänster11
38.523B1.700.08%1.346MKommunikationer2
Ladda fler