Breaking news

07:15Dec 02Reuters
Sandvik avser förvärva Deswik, det ledande mjukvaruföretaget inom gruvplanering och bildar en ny division, Digital Mining Technologies
07:00Dec 02Reuters
Born Advokater rådgivare till VO2 Cap Holding i förvärv och företrädesemission
07:00Dec 02Reuters
Golden Heights har beslutat att uppta ett nytt seniort säkerställt obligationslån
07:00Dec 02Reuters
KlaraBos erbjudande kraftigt övertecknat - handel i bolagets B-aktier inleds på Nasdaq Stockholm idag
07:00Dec 02Reuters
Långtidsuppföljning visar fortsatt låga komplikationsnivåer vid behandling med OssDsign Cranial PSI
07:00Dec 02Reuters
Orexo utvecklar ett nasalt adrenalinläkemedel baserat på nya amorphOX™ plattformen
07:00Dec 02Reuters
Peab får tilläggsorder för byggnation i Skänninge
07:00Dec 02Reuters
Vatteninflödet till Taragruvan stoppat
07:00Dec 02Reuters
iZafe - Tillväxt i försiktig dos - Mangold Insight Analys
07:00Dec 02Reuters
Green Landscaping Group fortsätter att växa i Norge genom förvärv av markanläggningsföretaget Hermansen Maskin AS
07:00Dec 02Reuters
Idag inleds teckningsperioden i C Security Systems företrädesemission
07:00Dec 02Reuters
Letter to Minister of Enterprise and Innovation
07:00Dec 02Reuters
REG-Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 9 december
07:00Dec 02Reuters
Terranets kapitalmarknadsdag inträffar nu på måndag den 6 december 2021
06:30Dec 02Reuters
SynAct Pharma tillkännager ytterligare data från BEGIN-studien
06:30Dec 02Reuters
Wihlborgs köper fastighet i Birkerød
06:30Dec 02Reuters
Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under perioden 28 oktober - 30 november, 2021
06:00Dec 02Reuters
Kungsleden hyr ut 1 360 kvm i Akalla till Bilia Outlet
22:46Dec 01Reuters
Kallelse till extra bolagsstämma i We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ)
22:20Dec 01Reuters
Randviken Fastigheter AB (publ) kallar till extra bolagsstämma
22:15Dec 01Reuters
Randviken fullföljer avsiktsförklaringar och förvärvar fastigheter till ett värde om 2 776 mkr samt emitterar aktier till Landia AB till ett värde om 96,3 mkr
22:05Dec 01Reuters
Randviken genomför riktade nyemissioner av totalt 11 594 203 aktier och tillförs cirka 800 mkr varav tillförseln av cirka 52 mkr är villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande
21:10Dec 01Reuters
Diös har genomfört en riktad nyemission om 7 272 727 aktier och tillförs härigenom cirka 800 miljoner kronor
20:30Dec 01Reuters
Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 01.12.2021
20:20Dec 01Reuters
Kallelse till extra bolagsstämma i FlexQube AB (publ)
20:10Dec 01Reuters
FlexQubes styrelse har beslutat om att genomföra en emission om 56 miljoner SEK villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma
20:00Dec 01Reuters
Stendörrens styrelseordförande Anders Tägt avböjer omval vid årsstämman 2022
19:49Dec 01Reuters
Fortnox slutför förvärvet av Capcito
19:05Dec 01Reuters
High Yield Opportunity Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 105,26 för november 2021
19:04Dec 01Reuters
Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 104,72 för november 2021