Aktiemarknadsindustrier ‒ Nederländerna

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
285.571M6.333.45%243.620KProcessindustrier1
1.616B13.340.29%1.798MTransporter1
2.868M6.67%25.850KVerktyg1
251.989M4.06-2.97%10.035KProducenttillverkning1
74.477B1.441.10%336.946KIcke hållbara konsumentprodukter3
22.912B4.100.30%10.558KIcke hållbara konsumentprodukter1
3.669B1.35%166.879KHälsoteknik2
1.564M9.67%6.700KKonsumentservice1
6.914B0.00-5.41%891.576KProcessindustrier1
7.977B1.162.86%119.596KProcessindustrier1
24.491B1.752.51%360.187KProcessindustrier2
388.541M5.011.35%1.013KElektronisk teknik1
7.743M-0.27%580Elektronisk teknik1
8.689B2.811.38%321.228KProducenttillverkning3
159.512M8.150.00%7Elektronisk teknik1
15.014M2.56%28.143KElektronisk teknik1
8.491B1.730.35%146.371KIndustriella tjänster4
638.145M0.50%27.400KIndustriella tjänster1
2.098B1.76%203Finans10
17.521B1.592.00%116.263KFinans8
875.805M1.95%26.695KDistributionstjänster1
26.182B3.691.00%2.208MDetaljhandel1
15.742B2.440.25%153.775KIcke hållbara konsumentprodukter2
6.102B0.11%4.117KKonsumentvaror2
103.847B4.170.06%1.737MIcke hållbara konsumentprodukter1
13.624B3.072.33%342.942KProducenttillverkning5
14.835B2.360.33%458.405KProcessindustrier2
3.674B0.44-0.83%1.004MTekniska tjänster4
207.563B3.23-0.60%9.119MEnergimineraler1
24.206B1.672.42%322.588KTekniska tjänster4
2.282B6.16-3.65%109.747KFinans2
5.241B0.891.91%14.891KFinans5
7.010B2.091.59%21.811KDiverse377
14.249B5.301.21%634.305KFinans1
48.481B6.000.47%9.413MFinans2
13.929B4.03-0.41%10.880MKommunikationer1
466.342M3.251.47%67.578KDistributionstjänster1
20.825B3.590.06%2.528MHälsoteknik1
52.082M2.72-0.95%3.763KHälsotjänster2
5.261M-4.81%2.466KProducenttillverkning1
93.148B2.041.60%839.854KKommersiella tjänster9
113.767M7.67-6.38%150Producenttillverkning1
16.372B4.15-0.19%5.430MFinans2
5.323B3.060.12%395.438KIndustriella tjänster3
2.603B3.03%58.506KKonsumentservice1
1.013B1.302.98%270.839KIcke-energimineraler1
3.304B4.751.86%247.979KTransporter1
113.534B0.182.07%1.657MTekniska tjänster6
9.669B9.512.18%317.902KKommersiella tjänster1
43.112M3.91-4.96%221Konsumentservice1
19.587B2.221.71%424.089KFinans5
1.901B6.440.65%49.589KFinans2
1.638B1.14%28.609KKonsumentvaror2
232.357B1.014.64%600.647KElektronisk teknik2
4.971B0.08-0.01%3.110MDetaljhandel4
27.768B1.543.14%5.222MIcke-energimineraler3
1.397B1.37%45.863KProducenttillverkning1
704.049M2.521.93%4.138KDistributionstjänster1
1.065B5.00%5.091KKommunikationer1
Ladda fler