Aktiemarknadssektorer ‒ Pakistan

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Finans2.086 T PKR12.66%+1.58%2.385 M1186
Processindustrier1.623 T PKR7.91%+1.47%1.461 M7128
Energimineraler1.552 T PKR6.42%+0.78%2.849 M39
Icke hållbara konsumentprodukter1.534 T PKR2.16%+0.58%250.517 K934
Icke-energimineraler743.56 B PKR3.19%+0.49%1.35 M230
Verktyg457.624 B PKR11.45%+0.28%5.182 M319
Konsumentvaror367.225 B PKR3.79%+0.43%578.858 K416
Producenttillverkning242.618 B PKR4.02%+1.03%593.734 K621
Hälsoteknik214.001 B PKR1.37%+0.82%1.743 M110
Transporter193.128 B PKR3.12%+1.48%15.336 M34
Tekniska tjänster137.679 B PKR1.27%−0.96%403.987 K25
Kommunikationer96.038 B PKR0.00%−1.94%12.409 M25
Distributionstjänster89.621 B PKR1.19%+0.72%4.64 M47
Konsumentservice48.77 B PKR0.07%+1.92%296.789 K45
Kommersiella tjänster42.063 B PKR0.34%−1.25%1.253 M36
Elektronisk teknik24.22 B PKR3.12%+7.08%4.834 M22
Hälsotjänster8.692 B PKR1.09%−1.69%16.9 K11
Detaljhandel7.703 B PKR−0.26%4.945 M12
Industriella tjänster11