Aktiemarknadssektorer ‒ Rumänien

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Tekniska tjänster1.054 T RON1.21%+2.29%3629
Finans861.719 B RON4.71%−3.28%34.55 K723
Konsumentvaror821.206 B RON6.97%+0.52%1558
Producenttillverkning664.292 B RON2.78%−3.84%1.029 K623
Transporter255.98 B RON4.90%−2.20%2.775 K67
Verktyg245.631 B RON5.87%+1.03%28.481 K28
Icke hållbara konsumentprodukter185.954 B RON0.33%+1.90%7639
Hälsoteknik132.597 B RON0.45%+0.61%5.652 K14
Energimineraler73.018 B RON6.84%+1.48%11.305 M23
Konsumentservice8.151 B RON2.17%−0.22%32.003 K412
Processindustrier5.151 B RON4.23%−1.21%4.3 K611
Hälsotjänster3.322 B RON+6.29%1.994 M11
Elektronisk teknik2.326 B RON2.81%+1.82%18.287 K39
Industriella tjänster1.749 B RON4.58%+1.43%36.73 K412
Icke-energimineraler1.723 B RON0.64%+1.80%12.173 K39
Distributionstjänster1.682 B RON5.33%+0.12%471.057 K28
Detaljhandel34
Diverse18