Aktiemarknadssektorer ‒ Serbien

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Framtida utdelningsavkastning
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommunikationer11
Konsumentvaror2.993BRSD−0.00%7011
Icke hållbara konsumentprodukter11
Konsumentservice11
Distributionstjänster23
Energimineraler115.773BRSD0.00%−1.13%8.46K11
Finans18.516BRSD0.82%30233
Industriella tjänster3.837BRSD0.29%1613
Icke-energimineraler22
Processindustrier24
Producenttillverkning3.165BRSD3.80%12022
Transporter61.331BRSD0.17%1812