Aktiemarknadssektorer ‒ Serbien

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Energimineraler133.22 B RSD0.00%−0.37%8.626 K11
Transporter66.55 B RSD0.00%612
Processindustrier24.88 B RSD0.00%1412
Verktyg17.311 B RSD+3.03%11011
Finans14.642 B RSD−1.44%9811
Industriella tjänster5.861 B RSD−0.01%55713
Producenttillverkning5.116 B RSD0.00%−5.83%1.431 K22
Tekniska tjänster711.043 M RSD+1.28%711
Kommunikationer11
Distributionstjänster11
Konsumentservice11
Icke-energimineraler11