Aktiemarknadsindustrier ‒ Singapore

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
64.562M-3.56%11.084KKommersiella tjänster2
11.814B0.54%6.289MElektronisk teknik2
34.925B0.88%10.595MProcessindustrier13
1.622B-0.70%2.829MTransporter3
16.720B-1.71%10.885MTransporter2
1.766B-2.58%4.043MIcke hållbara konsumentprodukter2
39.516M12.63%399.344KDetaljhandel2
17.331M0.67%20.000KProducenttillverkning1
16.473B-0.00%22.901MIcke hållbara konsumentprodukter2
2.047B-0.70%57.400KIcke hållbara konsumentprodukter1
90.771M-1.35%2.200KProducenttillverkning1
236.632M3.88%4.365MKonsumentservice1
9.230B-0.68%47.626MKonsumentservice1
12.836M0.00%50.100KDetaljhandel1
7.160M9.62%400Processindustrier1
55.986M9.52%19.200KProcessindustrier1
305.109M1.79%3.051MProcessindustrier3
Kol
362.624M1.68%2.333MEnergimineraler2
78.308M-2.30%8.249MKommersiella tjänster2
865.130M-1.45%676.346KElektronisk teknik3
297.084M-1.30%26.905KElektronisk teknik4
893.788M0.24%5.708MIcke-energimineraler5
470.176M0.25%97.555KProcessindustrier4
102.958M-2.82%5.021MIndustriella tjänster1
960.073M0.54%64.590KDetaljhandel4
8.958M0.00%1.602MDetaljhandel1
12.969B-0.32%4.215MVerktyg4
503.570M-0.31%177.164KProducenttillverkning6
6.585B-0.06%1.708MElektronisk teknik5
568.773M-0.78%2.816MElektronisk teknik3
1.362B0.32%2.069MElektronisk teknik8
522.541M1.07%252.100KDistributionstjänster11
176.056M-3.81%265.500KDetaljhandel1
19.589M0.00%100Konsumentvaror1
5.043B0.03%2.584MIndustriella tjänster43
1.878B-0.25%2.434MIndustriella tjänster9
500.569M0.27%107.624KFinans4
1.956B0.12%113.089KFinans4
367.799M-2.63%7.700KKommersiella tjänster1
38.977M2.65%2.100KDistributionstjänster1
8.614B0.00%920.888KDetaljhandel3
6.664B-1.12%2.611MIcke hållbara konsumentprodukter3
64.796M4.56%12.988KIcke hållbara konsumentprodukter4
2.730B0.01%140.380KIcke hållbara konsumentprodukter8
76.623M-10.15%1.708MIcke-energimineraler2
2.957B0.71%3.839MVerktyg4
91.998M2.32%153.311KKonsumentvaror2
1.550B-0.67%591.968KKonsumentvaror5
22.384B1.06%574.529KHälsotjänster8
11.862B-1.41%79.238KKonsumentservice13
1.023B2.10%8.195MIcke hållbara konsumentprodukter2
20.940B-1.93%478.048KProducenttillverkning2
1.820B-0.96%231.606KProducenttillverkning16
2.554B-1.26%167.885KProcessindustrier9
1.389B7.07%11.677MTekniska tjänster9
50.827M3.79%21.209KTekniska tjänster2
12.103B0.34%3.454MFinans3
165.584M1.44%146.589KFinans2
10.190B3.75%13.208MDiverse49
10.129B0.00%10.800KFinans1
77.225B0.57%5.590MFinans1
82.201B1.34%33.066MKommunikationer3
6.299B0.75%303.387KTransporter12
76.315M-5.00%100.100KDistributionstjänster1
8.862B-7.00%15.949MHälsoteknik5
986.133M0.36%34.133KHälsotjänster9
623.727M-2.49%623.276KProducenttillverkning6
1.883B-0.43%177.514KDiverse16
7.413B-1.20%2.805MKommersiella tjänster15
1.273B0.42%1.095MProducenttillverkning7
1.297B-1.63%849.023KKonsumentservice7
29.664M-1.18%278.630KProducenttillverkning2
319.636M-0.42%10.175MEnergimineraler4
1.078B-1.02%171.988KEnergimineraler3
206.183M0.49%3.306MIndustriella tjänster4
695.222M1.38%1.676MKonsumentservice8
8.855M0.00%1.484MKonsumentvaror1
1.433B-0.28%193.561KIcke-energimineraler6
8.771B-0.43%7.196MTransporter5
84.520M-3.28%378.723KTekniska tjänster2
819.511M1.36%56.519KKommersiella tjänster2
2.629B-0.92%60.800KHälsoteknik1
259.519M-0.60%187.821KHälsoteknik2
3.549B-2.52%588.000KHälsoteknik1
415.746M1.33%9.618MIcke-energimineraler4
420.135M0.29%400Finans1
9.340M0.00%501.700KKonsumentservice1
3.119B-0.52%6.598MKonsumentservice1
717.696M-1.61%454.200KProcessindustrier1
74.371B-0.57%8.432MFinans42
110.416B0.49%32.270MFinans39
55.390M3.33%1.562MKonsumentvaror1
96.382B0.49%5.369MFinans4
1.465B0.75%199.669KKonsumentservice14
450.990M-3.99%869.917KElektronisk teknik4
9.968B-0.99%1.300MDetaljhandel12
13.102M0.00%44.000KKommunikationer1
1.081B-1.63%264.826KIcke-energimineraler4
39.437M-8.21%1.162MElektronisk teknik2
118.404M1.09%4.923MProcessindustrier2
9.311B-0.94%63.442MProducenttillverkning6
277.437M0.00%448.400KVerktyg1
2.569B0.50%243.434KDistributionstjänster28
2.272B1.13%616.090KKommunikationer2
Ladda fler