Aktiemarknadsindustrier ‒ Singapore

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
59.575M1.72%100Kommersiella tjänster1
12.496B3.491.50%4.212MElektronisk teknik1
35.198B3.972.18%7.963MProcessindustrier14
1.632B2.711.07%1.182MTransporter5
17.977B0.10%2.439MTransporter2
13.820M12.50%300Icke-energimineraler1
32.749M22.350.52%400Icke hållbara konsumentprodukter1
35.102M9.56%1.067MDetaljhandel2
560.826M2.670.67%49.853KProducenttillverkning2
16.229B3.022.33%26.210MIcke hållbara konsumentprodukter2
1.948B3.730.00%9.000KIcke hållbara konsumentprodukter1
22.032M-3.61%82.500KHälsoteknik1
88.351M5.480.00%25.000KProducenttillverkning1
227.601M7.940.79%1.114MKonsumentservice1
8.747B1.382.76%14.639MKonsumentservice1
278.055M6.224.48%15.159MProcessindustrier2
Kol
1.818B8.21-0.39%5.353MEnergimineraler3
50.197M1.282.55%711.450KKommersiella tjänster2
676.790M5.701.71%589.600KElektronisk teknik3
245.023M1.43-1.15%12.160KElektronisk teknik2
965.835M3.980.24%970.696KIcke-energimineraler5
193.529M4.24-1.51%95.507KProcessindustrier4
191.640M0.00%3.248MIndustriella tjänster1
920.909M3.25-0.19%653.429KDetaljhandel4
6.001B1.49-0.64%2.217MVerktyg4
500.872M5.21-0.18%500.683KProducenttillverkning3
5.383B4.381.03%725.441KElektronisk teknik4
358.087M5.134.78%1.042MElektronisk teknik2
1.171B4.442.68%2.327MElektronisk teknik8
622.815M5.11-0.18%198.024KDistributionstjänster10
337.081M4.52-1.94%84.848KDetaljhandel3
16.220B4.320.30%2.140MIndustriella tjänster41
1.847B5.560.97%158.060KIndustriella tjänster7
978.192M11.430.19%38.626KFinans7
3.853B5.15-0.52%13.244MFinans7
291.990M2.19-0.54%2.000KKommersiella tjänster1
35.363M1.460.00%400Distributionstjänster1
7.918B3.440.02%1.659MDetaljhandel3
6.543B0.701.45%725.650KIcke hållbara konsumentprodukter2
124.056M1.62-0.20%2.688KIcke hållbara konsumentprodukter3
2.441B3.66-0.55%82.978KIcke hållbara konsumentprodukter7
71.832M13.32%203.805KIcke-energimineraler2
3.080B6.49-0.16%2.268MVerktyg5
81.889M2.28-0.34%35.381KKonsumentvaror2
352.116M4.59-0.33%57.398KKonsumentvaror3
20.789B1.160.23%262.783KHälsotjänster7
12.463B0.422.02%44.536KKonsumentservice20
681.578M0.610.00%25.903MIcke hållbara konsumentprodukter2
20.900B3.842.36%377.400KProducenttillverkning1
1.122B3.704.69%156.558KProducenttillverkning14
1.481B0.401.92%22.866KProcessindustrier5
1.747B2.100.26%2.832MTekniska tjänster11
5.924M-4.00%100Detaljhandel1
49.119M0.00-2.70%67.903KTekniska tjänster2
11.410B3.680.75%1.183MFinans2
86.676M-0.96%280.200KFinans1
10.683B5.890.51%1.588MDiverse57
9.353B3.29-0.25%32.400KFinans1
76.557B4.631.34%3.193MFinans1
88.845B3.680.58%13.390MKommunikationer3
1.504B5.891.30%3.742MTransporter12
81.806M0.00%5.500KDistributionstjänster1
3.047B35.74-3.01%2.617MHälsoteknik6
938.269M3.950.79%8.092KHälsotjänster10
646.035M1.433.61%2.156MProducenttillverkning7
1.011B1.621.19%117.389KDiverse11
2.518B0.61-1.48%1.006MKommersiella tjänster13
2.010B12.45-0.47%399.553KProducenttillverkning7
55.725B2.90%348.080KKonsumentvaror1
1.182B0.810.23%936.566KKonsumentservice7
13.353M0.00%1.000KProducenttillverkning1
506.807M1.280.56%7.325MEnergimineraler4
911.893M2.391.40%58.273KEnergimineraler4
193.056M1.092.70%5.694MIndustriella tjänster3
878.424M3.150.60%81.451KKonsumentservice6
1.350B2.681.51%115.331KIcke-energimineraler5
8.395B1.410.74%5.397MTransporter6
1.284B1.102.21%439.088KTekniska tjänster3
777.071M3.87-0.65%409.100KKommersiella tjänster1
5.828B4.811.20%48.906KHälsoteknik4
252.822M0.321.61%2.161MIcke-energimineraler4
410.962M3.72-1.03%2.000KFinans1
7.472M-12.50%5.300KKonsumentservice1
208.922M3.650.00%152.800KProcessindustrier1
54.843B3.140.33%887.482KFinans44
125.972B5.200.48%7.289MFinans40
52.621M1.75-8.06%2.000KKonsumentvaror1
96.265B4.620.55%2.649MFinans4
961.712M3.300.46%92.942KKonsumentservice10
288.229M3.620.85%463.426KElektronisk teknik2
13.059B3.650.04%405.880KDetaljhandel11
12.943M3.090.00%900Kommunikationer1
954.761M4.11-4.51%49.964KIcke-energimineraler3
58.442M1.353.23%1.315MElektronisk teknik2
2.350M-2.08%23.800KTransporter1
8.011B2.80-1.09%60.927MProducenttillverkning6
231.197M1.82%1.539MVerktyg1
2.900B3.73-0.03%129.875KDistributionstjänster32
2.259B4.910.69%454.444KKommunikationer2
Ladda fler