Aktiemarknadsindustrier ‒ Singapore

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Rymd & försvar11.997B SGD4.16%−0.78%2.286MElektronisk teknik1
Jordbruksvaror / Fräsning31.17B SGD5.05%−0.39%1.608MProcessindustrier12
Flygfrakt / kurirer1.645B SGD1.03%−0.88%2.138MTransporter8
Flygbolag19.764B SGD5.71%−0.30%3.428MTransporter1
Aluminium6.91M SGD−33.33%122.5KIcke-energimineraler1
Kläder / skodon detaljhandel63.308M SGD7.18%0.00%74.059KDetaljhandel2
Bildelar: OEM501.368M SGD2.98%−5.90%65.357KProducenttillverkning2
Drycker: med alkohol22.214B SGD3.34%0.00%1.642MIcke hållbara konsumentprodukter2
Drycker: alkoholfria408.802M SGD3.03%3.54%20.739KIcke hållbara konsumentprodukter2
Bioteknik7.828M SGD−6.67%2.2MHälsoteknik1
Byggprodukter196.73M SGD6.84%−2.07%5.759KProducenttillverkning3
Kabel- / satellit-TV186.055M SGD10.19%−4.85%537.6KKonsumentservice1
Kemikalier: större diversifierad460.542M SGD5.62%0.00%44.689KProcessindustrier3
Kemikalier: specialkemikalier201.898M SGD10.91%2.99%2.25MProcessindustrier4
Kol321.4M SGD26.09%−2.22%2.182MEnergimineraler1
Kommersiell tryckning / formulär68.204M SGD1.32%2.62%49.061KKommersiella tjänster2
Datortillbehör675.116M SGD5.15%−4.47%779.64KElektronisk teknik3
Datorbehandling hårdvara3.772B SGD5.79%−1.08%841KElektronisk teknik1
Konstruktionsmaterial808.215M SGD1.93%−1.24%68.642KIcke-energimineraler5
Containrar / förpackningar157.82M SGD6.67%1.00%22.726KProcessindustrier3
Dataprocesseringstjänster5.054M SGD4.17%150KTekniska tjänster1
Varuhus745.404M SGD2.50%1.63%114.213KDetaljhandel4
Elektroniska hjälpmedel10.525B SGD1.52%−2.31%1.783MVerktyg5
Elektriska produkter557.86M SGD4.40%0.08%87.616KProducenttillverkning6
Elektroniska komponenter73.783M SGD−2.08%2.066MElektronisk teknik1
Elektronisk utrustning / instrument138.645M SGD4.12%−0.37%51.688KElektronisk teknik2
Elektronisk produktionsutrustning922.879M SGD3.56%−2.10%1.966MElektronisk teknik8
Elektronikdistributörer315.408M SGD2.52%3.68%83.981KDistributionstjänster8
Butiker för elektronik / vitvaror73.089M SGD5.81%0.00%1.58KDetaljhandel2
Elektronik / vitvaror11.976M SGD0.00%2KKonsumentvaror1
Ingenjörsvetenskap och konstruktion14.496B SGD4.55%−1.78%2.22MIndustriella tjänster29
Miljötjänster1.377B SGD7.00%−1.58%119.102KIndustriella tjänster4
Finans / Uthyrning / Leasing896.944M SGD4.08%−0.35%245.476KFinans9
Finansiella konglomerat1.134B SGD3.24%0.00%60.257KFinans4
Finansiella förlagsbranschen / tjänster215.415M SGD3.64%−0.53%42.4KKommersiella tjänster1
Livsmedel distributörer47.233M SGD1.09%−1.07%195.364KDistributionstjänster2
Livsmedelsbutiker40.376B SGD0.46%0.43%236.626KDetaljhandel4
Livsmedel: större diversifierade4.508B SGD7.22%0.74%774.035KIcke hållbara konsumentprodukter4
Livsmedel: kött / fisk / mejeri1.947B SGD3.74%−1.00%169.987KIcke hållbara konsumentprodukter5
Livsmedel: specialiteter / godis1.975B SGD4.90%−0.36%283.28KIcke hållbara konsumentprodukter4
Skogsprodukter30.591M SGD−7.87%237.765KIcke-energimineraler2
Gasdistributörer2.717B SGD7.51%0.03%6.006MVerktyg5
Heminredning58.542M SGD0.00%−3.07%1.837MKonsumentvaror2
Hem byggnadsindustrin289.059M SGD2.28%−1.71%6.134MKonsumentvaror3
Sjukhus / vård administration19.513B SGD0.47%0.10%259.918KHälsotjänster7
Hotell / resorts / kryssningslinjer12.319B SGD0.80%−0.17%23.176KKonsumentservice18
Hushåll / personlig vård907.05M SGD0.79%−0.79%61.159KIcke hållbara konsumentprodukter2
Industriella konglomerat18.304B SGD4.74%0.21%71.9KProducenttillverkning1
Industrimaskiner1.133B SGD1.87%−2.51%34.442KProducenttillverkning17
Industriella specialiteter1.172B SGD8.49%−0.67%21.96KProcessindustrier3
Informationsteknologitjänster1.173B SGD3.64%−0.49%524.993KTekniska tjänster8
Integrerad olja25.791B SGD0.03%0.08%526.656KEnergimineraler4
Internet detaljhandel5.924M SGD0.00%1.564MDetaljhandel1
Internetprogramvara / tjänster7.593M SGD−2.44%25KTekniska tjänster1
Investmentbanker / mäklare11.89B SGD3.38%−1.42%1.497MFinans2
Investmenthanterare1.421B SGD4.62%−0.13%238.15KFinans2
Investmentbolag / aktiefond4.068B SGD10.02%−0.29%186.485KDiverse54
Stora banker86.994B SGD4.96%−1.21%1.384MFinans2
Stora telekommunikationer84.863B SGD4.09%−1.19%5.647MKommunikationer3
Sjöfart1.234B SGD13.51%−1.43%1.039MTransporter12
Distributörer av medicinska produkterDistributionstjänster1
Medicinska specialistområden2.089B SGD0.11%0.19%3.039MHälsoteknik5
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster1.253B SGD3.79%0.02%37.756KHälsotjänster9
Metallfabrikation577.897M SGD0.04%−1.42%110.578KProducenttillverkning8
Diverse146.368M SGD5.40%0.00%60.845KDiverse2
Diverse kommersiella tjänster3.05B SGD1.82%−1.49%1.209MKommersiella tjänster23
Övrig tillverkning1.757B SGD7.37%2.85%382.539KProducenttillverkning5
Motorfordon33.819B SGD1.77%0.12%138.755KKonsumentvaror2
Filmer / underhållning11.245B SGD3.79%−1.69%7.962MKonsumentservice7
Multilinjeförsäkring8.927B SGD4.92%−0.05%2.935KFinans2
Kontorsutrustning / material7.695M SGD0.00%0.00%400Producenttillverkning1
Olje- och gasproduktion145.791M SGD16.57%3.276MEnergimineraler2
Raffinering/marknadsföring av olja143.089M SGD1.77%−1.16%14.397KEnergimineraler3
Tjänster / utrustning för oljefält209.588M SGD1.50%1.36%45.211KIndustriella tjänster3
Övriga konsumenttjänster1.053B SGD3.29%0.16%15.882KKonsumentservice6
Övriga metaller / mineraler956.143M SGD3.97%1.57%9.726KIcke-energimineraler4
Övrig transport48.076B SGD0.42%−1.03%96.919KTransporter7
Paketerad programvara1.776B SGD0.84%−0.98%103.238KTekniska tjänster3
Personaltjänster752.344M SGD4.99%0.00%9.4KKommersiella tjänster1
Läkemedel: större6.471B SGD6.45%−0.99%34.609KHälsoteknik4
Ädelmetaller130.692M SGD0.00%0.31%1.056MIcke-energimineraler3
Förlag: Böcker / tidskrifter6.537M SGD0.00%100KKonsumentservice1
Massa och papper180.763M SGD−1.54%20KProcessindustrier1
Fastighetsutveckling41.44B SGD3.73%−1.19%405.707KFinans43
Fastighetsfond114.42B SGD5.90%−1.41%4.31MFinans44
Rekreationsprodukter59.083M SGD3.13%−3.13%3KKonsumentvaror1
Regionala banker105.786B SGD6.00%−1.31%2.319MFinans3
Restauranger956.635M SGD3.85%0.67%65.483KKonsumentservice11
Halvledartillverkare1.041B SGD3.43%−0.64%2.189MElektronisk teknik2
Specialbutiker1.512B SGD4.00%−0.02%42.481KDetaljhandel11
Special telekommunikationer1.887B SGD4.59%0.00%99KKommunikationer1
Stål827.608M SGD6.15%−0.30%16.683KIcke-energimineraler3
Telekommunikationsutrustning166.518M SGD2.73%0.49%132.992KElektronisk teknik4
Lastbilsfrakt58.386M SGD2.53%−6.70%308.86KTransporter2
Lastbilar / konstruktions maskiner / lantbruksmaskiner16.575B SGD1.44%0.55%146.805MProducenttillverkning6
Grossistdistributörer2.964B SGD3.87%0.22%152.374KDistributionstjänster24