Aktiemarknadssektorer ‒ Förenade arabemiraten

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Hälsotjänster930.524 B AED0.03%−0.24%777.869 K25
Finans883.427 B AED5.10%−0.51%4.5 M1066
Verktyg413.004 B AED2.37%−4.70%3.474 M23
Energimineraler284.118 B AED5.11%−0.37%7.02 M23
Industriella tjänster225.974 B AED1.96%+0.17%274.265 M27
Kommunikationer196.783 B AED5.46%−1.52%2.965 M35
Transporter110.336 B AED2.13%−0.07%1.555 M49
Processindustrier96.34 B AED6.86%−1.54%4.163 M45
Konsumentservice45.945 B AED2.42%−1.14%2.498 M49
Konsumentvaror29.625 B AED3.71%+1.12%1.011 M22
Icke-energimineraler26.137 B AED2.40%−0.19%1.191 M110
Kommersiella tjänster25.224 B AED−1.56%27.681 M12
Hälsoteknik21.321 B AED−0.07%41.214 K22
Tekniska tjänster20.09 B AED−0.84%3.188 M22
Distributionstjänster11.393 B AED0.40%−2.59%424.041 K23
Detaljhandel9.68 B AED2.70%−0.73%552.949 K22
Icke hållbara konsumentprodukter3.395 B AED2.65%+0.48%7.535 K35
Producenttillverkning3.321 B AED6.62%−0.89%22.039 K22
Diverse1.881 B AED0.00%−2.81%0111