Aktiemarknadsindustrier ‒ Venezuela

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Sektor
Aktier
Jordbruksvaror / Fräsning599.036M VES+3.68%665Process Industries1
Drycker: med alkohol4.77B VES−0.25%948Consumer Non-Durables1
Byggprodukter1.117B VES+19.76%3Producer Manufacturing1
Kemikalier: specialkemikalier699.645M VES−3.51%30Process Industries1
Konstruktionsmaterial1.159B VES0.00%57Non-Energy Minerals1
Containrar / förpackningar3.198B VES0.50%−1.67%161Process Industries2
Elektroniska hjälpmedel70.892M VES0.00%10.004KUtilities1
Finansiella konglomeratFinance4
Livsmedel: specialiteter / godis2.065B VES+18.00%1.145KConsumer Non-Durables1
Industriella specialiteter1.26B VES0.00%+10.76%139Process Industries2
Investmentbanker / mäklareFinance1
Stora banker18.219B VES0.22%−0.71%885Finance4
Metallfabrikation20.379M VES+2.37%431Producer Manufacturing1
Massa och papper630.878M VES+1.85%2.976KProcess Industries1
Fastighetsutveckling5.151B VES−3.64%214Finance3
Regionala banker7.893B VES0.00%−3.90%4.277KFinance1
Textiler415.921M VES+0.03%33Process Industries1