Aktiemarknadsindustrier ‒ Venezuela

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
111.312M-0.65%185Processindustrier1
571.285M0.300.00%520Icke hållbara konsumentprodukter1
283.408M12.36%5Producenttillverkning1
189.159M-0.13%14Processindustrier1
105.310M2.512.05%17Processindustrier1
33.504M-0.72%44Verktyg1
8.206K0.00%125.000MFinans2
105.255M-0.15%2Icke hållbara konsumentprodukter1
126.700M-4.74%96Icke hållbara konsumentprodukter1
119.348M0.080.97%70Processindustrier1
%Finans1
3.812M0.00%1Finans1
7.764B0.390.00%457Finans3
34.666M-0.75%15Producenttillverkning1
139.711M0.00%70Processindustrier1
1.667B-0.65%974Finans3
1.977B0.91%740Finans3
47.058M-0.25%26Processindustrier1
Ladda fler