LonesomeTheBlue

LibraryCheckNthBar

Library "LibraryCheckNthBar"
TODO: add library description here

canwestart(UTC, prd ) this function can be used if current bar is in last Nth bar
Parameters:
  • UTC: is UTC of the chart
  • prd: is the length of last Nth bar
Returns: true if the current bar is in N bar

Pine library

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Want to use this library?

Copy the following line and paste it in your script.