thequantscience

Buy&Sell Bullish Engulfing - The Quant Science

thequantscience Uppdaterad   
🇺🇸
GENERAL OVERVIEW
Buy&Sell Bullish Engulfing - The Quant Science It is a Buy&Sell strategy based on the 'Bullish Engulfing' candlestick pattern. The main goal of the strategy is to achieve a consistent and sustainable return over time, with a manageable level of risk.

Bullish Engulfing
The template was developed at the top of the Indicator provided by TradingView called 'Engulfing - Bullish'.


ENTRY AND EXIT CRITERIA
Entry: A single long order is opened when the candlestick pattern is formed, and the percentage size of the order (%) is fixed by the trader through the user interface.


Exit: The long trade is closed on a percentage equity take profit-stop loss.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

🇮🇹
PANORAMICA GENERALE
Buy&Sell Bullish Engulfing - The Quant Science è una strategia Buy&Sell basata sul candlestick pattern 'Bullish Engulfing'. L'obiettivo principale della strategia è ottenere un ritorno costante e sostenibile nel tempo, con un livello gestibile di rischio.

Bullish Engulfing
Il template è stato sviluppato al top dell' Indicatore fornito da Trading View chiamato 'Engulfing - Bullish'.


CRITERI DI ENTRATA E USCITA
Entrata: viene aperto un singolo ordine long quando si forma il candlestick pattern, la size percentuale dell'ordine (%) viene selezionato tramite l'interfaccia utente dal trader.


Uscita: la chiusura della posizione avviene unicamente tramite un take profit-stop loss percentuale calcolato sul capitale.

Versionsinformation:
Optimization of the source code syntax.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?