PtGambler

Opening Range, Initial Balance, Opening Price

This script draws Opening Range, Initial Balance and Opening Price with options to show mid levels.

By default, lines changes color depending on whether closing price is above or below the lines. Red if price is below, green if price is above.

Colors and line styles are all configurable.

Options to change label positions.

Some definitions:
Opening Range - The opening range is high and low for a given period after the market opens. This period is generally the first 30 or 60 minutes of trading
Initial Balance - WRT to TPO profile chart, the Initial Balance is the price range resulting from the market’s trade during the first two 30 minute periods of the regular trading hours session.

Why is this useful?
The first hour of the trading day is the most active and dynamic period. The price range defined by this period of trading creates some key support / resistance levels for the rest of the day. Example below:

If you make $$$ off it, consider donating some of your juicy gain :)
Buy me a coffee - www.buymeacoffee.com/PtGambler
PayPal - paypal.me/PtGambler

You can reach me privately through my Discord Channel: discord.gg/WMQfaVGyQC
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?