prasadshenwai

PSS Divergence RSI

The objective of the script is to identify the divergences (positive / negative) and visualize them as an indicator to easily spot the possible trend change.


Ingredients -
a. 34 period RSI at current candle
b. 34 period RSI at 21 candles back

c. 5 EMA of a
d. 5 EMA of b

e. 5 EMA of current candle
f. 5 EMA of 21 candles back


Description -
The indicator is designed for scalping and to smooth-out the noise in shorter timeframe (1 min), bigger period (34) is used for RSI calculation.

The core idea of divergence is to look at RSI movement in relation to price movement, hence a ratios are created for RSI value relative to it's price.

R1 = rsiMA1*100/priceMA1
R2 = rsiMA2*100/priceMA2


Some mathematics is applied over the calculated ratios to determine if there is bullish or bearish divergence -

Div = (R1-R2)*100/(R1+R2)

The reasoning to apply 5 EMA to price as well as RSI is to compare areas (5 candles) instead of single point comparison for better insights.

The value above zero line is considered positive divergence and below zero line is negative divergence.

Recommended to combine with Pivot Points , Fibonacci or Gann levels as confirmation to enter the trade.

Reviews / feedbacks are most welcome !

Prasad Shenwai
prasad.s.shenwai@gmail.comSkript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?