RicardoSantos

AnalysisInterpolationLoess

RicardoSantos Wizard Uppdaterad   
Library "AnalysisInterpolationLoess"
LOESS, local weighted Smoothing function.

loess(sample_x, sample_y, point_span) LOESS, local weighted Smoothing function.
Parameters:
  • sample_x: int array, x values.
  • sample_y: float array, y values.
  • point_span: int, local point interval span.


aloess(sample_x, sample_y, point_span) aLOESS, adaptive local weighted Smoothing function.
Parameters:
  • sample_x: int array, x values.
  • sample_y: float array, y values.
  • point_span: int, local point interval span.
Versionsinformation:
v2
cleaned the code a bit,
corrected a overflow issue (thank you kaigouthro for noticing it),
added a moving average function using the algorithm.
Versionsinformation:
v3 added a new function for source series, this modification was created by @kaigouthro
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.