only_fibonacci

Strategy Table Library

Library "table_library"
TODO: With this library, you can add tables to your strategies.

strategy_table()
  Returns: Strategy Profit Table
Adds a table to the graph of the strategy for which you are calling the function. You can see data such as net profit in this table.

No parameters. Just call the function inside the strategy.


Example Code :
import only_fibonacci/table_lib/1 as st
st.strategy_table()

AlgoTrade sevdası.
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.