RicardoSantos

JohnEhlersFourierTransform

RicardoSantos Wizard Uppdaterad   
Library "JohnEhlersFourierTransform"
Fourier Transform for Traders By John Ehlers, slightly modified to allow to inspect other than the 8-50 frequency spectrum.
reference:
www.mesasoftware.com...nsformForTraders.pdf

high_pass_filter(source) Detrended version of the data by High Pass Filtering with a 40 Period cutoff
  Parameters:
    source: float, data source.
  Returns: float.

transformed_dft(source, start_frequency, end_frequency) DFT by John Elhers.
  Parameters:
    source: float, data source.
    start_frequency: int, lower bound of the frequency window, must be a positive number >= 0, window must be less than or 30.
    end_frequency: int, upper bound of the frequency window, must be a positive number >= 0, window must be less than or 30.
  Returns: tuple with float, float array.

db_to_rgb(db, transparency) converts the frequency decibels to rgb.
  Parameters:
    db: float, decibels value.
    transparency: float, transparency value.
  Returns: color.
Versionsinformation:
v2 removed the upper limit for the function, corrected a typo in the code, thanks to Al-M for spotting it :)
Versionsinformation:
v3 - another typo bytes the dust.. tump tump tump oO", nicely spoted by Al-M :)
Versionsinformation:
v4 fixed the preview chart..
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.