jroche1973

Vix Jump for Selling Puts or Buying Calls

This script aims to identify optimal times when to write Puts for premium, for example using the SPX Weeklies model or simply buying Calls. Not perfect but provides some additional confidence when playing Puts on SPX or the Wheel on SPY .
What it does:
We compare current VIX with a lookback VIX for X% delta. If there is a jump of say 20% over a defined period then that would indicate an opportunity to sell Puts, run a straddle or buy Calls. We use VVIX as a check to stop to many false positives ie VVIX falls of faster than VIX .
You can also use this loosely as a bottom finder.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?