twingall

Average, Median, Mode, Biggest: Pip Range Measures & Labels

Apply various simple statistical measures to series of full candle ranges over user input length (in bars).
Choose between AVERAGE, MEDIAN, MODE, BIGGEST.
All calculations derive from the high-low range of a candle.
Default length = 260, the number of daily candles in a year.
MODE is calculated from pip ranges rounded to reasonable increments (to nearest 10pips foreign currencies; to nearest 100 pips for DXY ; nearest $10 for other assets). Best only use MODE for the major FX pairs encoded, and on Daily timeframe .
User input 'unit multiplier' only applies when asset is NOT a major Forex pair (unit and multiplier is auto applied for for major FX pairs).
© twingall

You can buy me a coffee here...

PayPal.Me/twingall
BTC: 3JrhUwNRnKyqhaa1n1AXKeAubNeEFoch6S
ETH erc20: 0x4b0400B1c18503529ab69611e82a934DDe4Ab038
ETH bep20: 0x1F0f03F184079bb1085F8C9dF3a8191C9f5869B3
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?