repo32

Background Up or Down

This script will color the background based upon whether it is positive or negative for the day. When looking at numerous charts, you can instantly see if they are up or down for the day. For me, I like to be going long on the stocks that are already moving up and short on the ones that are moving down. When using lower time frames, you can lose perspective of where it is on the daily chart.

On the example above, you can see a 5 minute chart of NFLX. It shows you when it dropped below the previous days close.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Created by Robert Nance 11/19/15
//This script simply colors the background when price is above or below the previous day close.
//Works nice for seeing if the stock is up or down for the day.
study(shorttitle="UP/DN", title="Background Up or Down", overlay=true)

cdl = input(true, title="Previous Daily Closing")
dclose = security(tickerid, 'D', close[1]) 
positive = close > dclose ? green : na
negative = close < dclose ? red : na
bgcolor(positive, transp=75)
bgcolor(negative, transp=75)