LamboLimbo

Leverage Calculator

LamboLimbo Premium Uppdaterad   
This script is intended to be used as a risk management calculator.
It will calculate the best leverage to use based on the maximum percentage of loss you are willing to incur on your trading portfolio.
Also calculates the order value and order qty based on your inputs.
Please note this calculator does not take into account any trading fees imposed by the exchange you are using.

*** Only risking 1% to 5% of your portfolio is considered good risk management ***
*** Not financial advice ***

------ Settings Inputs -----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Portfolio Size" -- enter your portfolio balance
"% Willing to lose on this trade" -- enter the percent of your portfolio you are willing to lose if the stop loss is hit
"Entry Price" -- enter the price at which you will enter the trade
"Stop Loss Price" -- enter the price at which your stop loss will be set
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Outputs -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Portfolio" -- displays the portfolio balance entered in settings
"max loss on trade" -- displays the % loss entered in settings and the corresponding amount of your portfolio
"Entry Price" -- displays the entry price entered in settings
"Stop Loss Price" -- displays the stop loss price entered in settings
"Stop Loss %" -- displays the calculated percentage loss from the entry price
"Leverage calc" -- displays the calculated leverage based on your max loss and stop loss settings
"Order Value" -- displays the value of the order based on the calculated leverage
"Order Qty" -- displays the calculated order qty based on the calculated leverage
Release Notes: Cleaned up commented code to comply with house rules
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?