dysrupt

Multi Range VWAP Pivots

Multi Range VWAP Pivots turned out to be one of my most accurate pivot indicators to date!

Multi Range VWAP Pivots works by recognizing the high and low of the timeframe selected (D, W, M, 6M, and 12M) and plotting range high to VWAP averages and range low to VWAP averages.

After further examination of each completed range, I came to the conclusion that due to the nature of averages, high and low respectively would need to be completed within the current range, for the averages to actually display pivots correctly. This means that if all averages appear to be "pivoting" correctly after or during a break lower of higher, then we can only assume the most recent break higher or lower could be exhaustion and price will be reverted to the mean (VWAP). OR, this could be the most accurate hindsight indicator on the planet.

*DISCLAIMER*: This indicator repaints. DO NOT backtest or set alerts with this indicator.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?