charticle

Gain Loss Calculator

charticle Uppdaterad   
Gain Loss indicator for tracking the gains and losses during trades
Options to Input

* Entry Price
* Type of Position
* Size of Position
* Currency Multiplier

Please like if you find this script useful :)
Versionsinformation:
added location x,y inputs
Versionsinformation:
updated the comments
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?