FetchTeam

Fetch EngulfingBuys

This script makes use of bullish engulfing candles, trend analysis, and time.

The trend is devided between an up- and downtrend. This is based on a simple cross over strategy, using the 9 and 50 moving averages.

The buys are calculated based on how many times a bullish engulfing candle was displayed on the chart during a downtrend. Bullish engulfing candles in an uptrend will never result in a buy signal.

The sells are simply based on time. This means that the script counts how many days you have been in a trade. The default is 100 candles. You can tweak this in the settings of the indicator.

Finally, this script does not provide you with any stop-losses. I am planning on releasing a v2 once I figured out what a good balance is. Also, you might notice that there are more buys than sells. This is because only the first trade in the series is tracked. V2 could improve on this flaw of the indicator.

Hope you enjoy this first iteration of the indicator.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?