plurex

PlurexSignalStrategy

plurex Uppdaterad   
Library "PlurexSignalStrategy"
Provides functions that wrap the built in TradingView strategy functions so you can seemlessly integrate with Plurex Signal automation.
NOTE: Be sure to:
- set your strategy default_qty_value to the default entry percentage of your signal
- set your strategy default_qty_type to strategy.percent_of_equity
- set your strategy pyramiding to some value greater than 1 or something appropriate to your strategy in order to have multiple entries.

long(secret, budgetPercentage, priceLimit, marketOverride)
  Open a new long entry. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert.
  Parameters:
    secret: The secret for your Signal on plurex
    budgetPercentage: Optional, The percentage of budget to use in the entry.
    priceLimit: Optional, The worst price to accept for the entry.
    marketOverride: Optional, defaults to the syminfo for the ticker. Use the `plurexMarket` function to build your own.

longAndFixedStopLoss(secret, stop, budgetPercentage, priceLimit, marketOverride)
  Open a new long entry. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert. Also sets a gobal stop loss for full open position
  Parameters:
    secret: The secret for your Signal on plurex
    stop: The trigger price for the stop loss. See strategy.exit documentation
    budgetPercentage: Optional, The percentage of budget to use in the entry.
    priceLimit: Optional, The worst price to accept for the entry.
    marketOverride: Optional, defaults to the syminfo for the ticker. Use the `plurexMarket` function to build your own.

longAndTrailingStopLoss(secret, trail_offset, trail_price, trail_points, budgetPercentage, priceLimit, marketOverride)
  Open a new long entry. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert. Also sets a gobal trailing stop loss for full open position. You must set one of trail_price or trail_points.
  Parameters:
    secret: The secret for your Signal on plurex
    trail_offset: See strategy.exit documentation
    trail_price: See strategy.exit documentation
    trail_points: See strategy.exit documentation
    budgetPercentage: Optional, The percentage of budget to use in the entry.
    priceLimit: Optional, The worst price to accept for the entry.
    marketOverride: Optional, defaults to the syminfo for the ticker. Use the `plurexMarket` function to build your own.

short(secret, budgetPercentage, priceLimit, marketOverride)
  Open a new short entry. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert.
  Parameters:
    secret: The secret for your Signal on plurex
    budgetPercentage: Optional, The percentage of budget to use in the entry.
    priceLimit: Optional, The worst price to accept for the entry.
    marketOverride: Optional, defaults to the syminfo for the ticker. Use the `plurexMarket` function to build your own.

shortAndFixedStopLoss(secret, stop, budgetPercentage, priceLimit, marketOverride)
  Open a new short entry. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert. Also sets a gobal stop loss for full open position
  Parameters:
    secret: The secret for your Signal on plurex
    stop: The trigger price for the stop loss. See strategy.exit documentation
    budgetPercentage: Optional, The percentage of budget to use in the entry.
    priceLimit: Optional, The worst price to accept for the entry.
    marketOverride: Optional, defaults to the syminfo for the ticker. Use the `plurexMarket` function to build your own.

shortAndTrailingStopLoss(secret, trail_offset, trail_price, trail_points, budgetPercentage, priceLimit, marketOverride)
  Open a new short entry. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert. Also sets a gobal trailing stop loss for full open position. You must set one of trail_price or trail_points.
  Parameters:
    secret: The secret for your Signal on plurex
    trail_offset: See strategy.exit documentation
    trail_price: See strategy.exit documentation
    trail_points: See strategy.exit documentation
    budgetPercentage: Optional, The percentage of budget to use in the entry.
    priceLimit: Optional, The worst price to accept for the entry.
    marketOverride: Optional, defaults to the syminfo for the ticker. Use the `plurexMarket` function to build your own.

closeAll(secret, marketOverride)
  Close all positions. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert.
  Parameters:
    secret: The secret for your Signal on plurex
    marketOverride: Optional, defaults to the syminfo for the ticker. Use the `plurexMarket` function to build your own.

closeLongs(secret, marketOverride)
  close all longs. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert.
  Parameters:
    secret: The secret for your Signal on plurex
    marketOverride: Optional, defaults to the syminfo for the ticker. Use the `plurexMarket` function to build your own.

closeShorts(secret, marketOverride)
  close all shorts. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert.
  Parameters:
    secret: The secret for your Signal on plurex
    marketOverride: Optional, defaults to the syminfo for the ticker. Use the `plurexMarket` function to build your own.

closeLastLong(secret, marketOverride)
  Close last long entry. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert.
  Parameters:
    secret: The secret for your Signal on plurex
    marketOverride: Optional, defaults to the syminfo for the ticker. Use the `plurexMarket` function to build your own.

closeLastShort(secret, marketOverride)
  Close last short entry. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert.
  Parameters:
    secret: The secret for your Signal on plurex
    marketOverride: Optional, defaults to the syminfo for the ticker. Use the `plurexMarket` function to build your own.

closeFirstLong(secret, marketOverride)
  Close first long entry. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert.
  Parameters:
    secret: The secret for your Signal on plurex
    marketOverride: Optional, defaults to the syminfo for the ticker. Use the `plurexMarket` function to build your own.

closeFirstShort(secret, marketOverride)
  Close first short entry. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert.
  Parameters:
    secret: The secret for your Signal on plurex
    marketOverride: Optional, defaults to the syminfo for the ticker. Use the `plurexMarket` function to build your own.
Versionsinformation:
v2

We have added options fixed stop loss and take profit to the long and short functions and removed the longAndFixedStopLoss and shortAndFixedStopLoss functions.

Updated:
long(secret, stop, takeProfit, budgetPercentage, priceLimit, marketOverride)
  Open a new long entry. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert.
  Parameters:
    secret: The secret for your Signal on plurex
    stop: Optional, trigger price for the stop loss. See strategy.exit documentation
    takeProfit: Optional, trigger price for the take profit. See strategy.exit documentation
    budgetPercentage: Optional, The percentage of budget to use in the entry.
    priceLimit: Optional, The worst price to accept for the entry.
    marketOverride: Optional, defaults to the syminfo for the ticker. Use the `plurexMarket` function to build your own.

short(secret, stop, takeProfit, budgetPercentage, priceLimit, marketOverride)
  Open a new short entry. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert.
  Parameters:
    secret: The secret for your Signal on plurex
    stop: Optional, trigger price for the stop loss. See strategy.exit documentation
    takeProfit: Optional, trigger price for the take profit. See strategy.exit documentation
    budgetPercentage: Optional, The percentage of budget to use in the entry.
    priceLimit: Optional, The worst price to accept for the entry.
    marketOverride: Optional, defaults to the syminfo for the ticker. Use the `plurexMarket` function to build your own.

Removed:
longAndFixedStopLoss(secret, stop, budgetPercentage, priceLimit, marketOverride)
  Open a new long entry. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert. Also sets a gobal stop loss for full open position

shortAndFixedStopLoss(secret, stop, budgetPercentage, priceLimit, marketOverride)
  Open a new short entry. Wraps strategy function and sends plurex message as an alert. Also sets a gobal stop loss for full open position

Automatic TradingView Strategy execution at plurex.io

Currently in Beta - Claim your spot now
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.