Library "base16"

Base16 Syntax Theme Collection. dark/light Pairs placed into 2 matched groups.
included is tool for assembling your own themes, as well as all themes String names
to create your own Input menus / add to your own theme matrix, and theme selectors
addToMatrix(_mtx, _title, _choices, _theme)
  To create a theme matrix with string index, use a color matrix global
add theme name to string array of theme titles
and last input a theme from above, or create your own theme arrays.
  Parameters:
    _mtx: (color ) matrix for storage
    _title: (string ) Name of theme being added
    _choices: (string ) name index
    _theme: (color ) colors being added
  Returns: void

addToMatrix(_mtx, _theme)
  Add theme to color matrix Non-indexed
  Parameters:
    _mtx: (color ) matrix for storage
    _theme: (color ) colors being added

dark()
  Dark Themne Selection (With light Equivalent in same location)
  Returns: Color matrix of dark themes

light()
  light Themne Selection (With dark Equivalent in same location)
  Returns: Color matrix of light themes

selectTheme(_mtx, _themes, _theme)
  Get a Theme By Name
  Parameters:
    _mtx: (Matrix color) Name of Theme
    _themes: (Array string) Array with Names of Themes
    _theme: (string ) Name of Theme to select

selectTheme(_mtx, _theme)
  Get a Theme By Number
  Parameters:
    _mtx: (Matrix color) Name of Theme
    _theme: (int ) Number of Theme to select

/// all themes included:

 • 3024
 • apathy
 • apprentice
 • ashes
 • atelier_cave_light
 • atelier_cave
 • atelier_dune_light
 • atelier_dune
 • atelier_estuary_light
 • atelier_estuary
 • atelier_forest_light
 • atelier_forest
 • atelier_heath_light
 • atelier_heath
 • atelier_lakeside_light
 • atelier_lakeside
 • atelier_plateau_light
 • atelier_plateau
 • atelier_savanna_light
 • atelier_savanna
 • atelier_seaside_light
 • atelier_seaside
 • atelier_sulphurpool_light
 • atelier_sulphurpool
 • atlas
 • ayu_dark
 • ayu_light
 • ayu_mirage
 • bespin
 • black_metal_bathory
 • black_metal_burzum
 • black_metal_dark_funeral
 • black_metal_gorgoroth
 • black_metal_immortal
 • black_metal_khold
 • black_metal_marduk
 • black_metal_mayhem
 • black_metal_nile
 • black_metal_venom
 • black_metal
 • blue_forest
 • blueish
 • brewer
 • bright
 • brogrammer
 • brush_trees_dark
 • brush_trees
 • catppuccin
 • chalk
 • circus
 • classic_dark
 • classic_light
 • codeschool
 • clrs
 • cupcake
 • cupertino
 • da_one_black
 • da_one_gray
 • da_one_ocean
 • da_one_paper
 • da_one_sea
 • da_one_white
 • danqing_light
 • danqing
 • darcula
 • darkmoss
 • darktooth
 • dark_violet
 • decaf
 • default_dark
 • default_light
 • dirtysea
 • dracula
 • edge_dark
 • edge_light
 • eighties
 • embers
 • emil
 • equilibrium_dark
 • equilibrium_gray_dark
 • equilibrium_gray_light
 • equilibrium_light
 • espresso
 • eva_dim
 • eva
 • everforest
 • flat
 • framer
 • fruit_soda
 • gigavolt
 • github
 • google_dark
 • google_light
 • gotham
 • grayscale_dark
 • grayscale_light
 • green_screen
 • gruber
 • gruvbox_dark_hard
 • gruvbox_dark_medium
 • gruvbox_dark_pale
 • gruvbox_dark_soft
 • gruvbox_light_hard
 • gruvbox_light_medium
 • gruvbox_light_soft
 • gruvbox_material_dark_hard
 • gruvbox_material_dark_medium
 • gruvbox_material_dark_soft
 • gruvbox_material_light_hard
 • gruvbox_material_light_medium
 • gruvbox_material_light_soft
 • hardcore
 • harmonic16_dark
 • harmonic16_light
 • heetch_light
 • heetch_dark
 • helios
 • hopscotch
 • horizon_dark
 • horizon_light
 • horizon_terminal_dark
 • horizon_terminal_light
 • humanoid_dark
 • humanoid_light
 • ia_dark
 • ia_light
 • icy_dark
 • ir_black
 • isotope
 • kanagawa
 • katy
 • kimber
 • lime
 • macintosh
 • marrakesh
 • materia
 • material_darker
 • material_lighter
 • material_palenight
 • material_vivid
 • material
 • mellow_purple
 • mexico_light
 • mocha
 • monokai
 • Nebula
 • nord
 • nova
 • ocean
 • oceanicnext
 • one_light
 • onedark
 • outrun_dark
 • pandora
 • papercolor_dark
 • papercolor_light
 • paraiso
 • pasque
 • phd
 • pico
 • pinky
 • pop
 • porple
 • primer_dark_dimmed
 • primer_dark
 • primer_light
 • purpledream
 • qualia
 • railscasts
 • rebecca
 • rose_pine_dawn
 • rose_pine_moon
 • rose_pine
 • sagelight
 • sakura
 • sandcastle
 • seti_ui
 • shades_of_purple
 • shadesmear_dark
 • shadesmear_light
 • shapeshifter
 • silk_dark
 • silk_light
 • snazzy
 • solar_flare_light
 • solar_flare
 • solarized_dark
 • solarized_light
 • spaceduck
 • spacemacs
 • stella
 • still_alive
 • summercamp
 • summerfruit_dark
 • summerfruit_light
 • synth_midnight_terminal_dark
 • synth_midnight_terminal_light
 • tango
 • tender
 • tokyo_city_dark
 • tokyo_city_light
 • tokyo_city_terminal_dark
 • tokyo_city_terminal_light
 • tokyo_night_dark
 • tokyo_night_light
 • tokyo_night_storm
 • tokyo_night_terminal_dark
 • tokyo_night_terminal_light
 • tokyo_night_terminal_storm
 • tokyodark_terminal
 • tokyodark
 • tomorrow_night_eighties
 • tomorrow_night
 • tomorrow
 • london_tube
 • twilight
 • unikitty_dark
 • unikitty_light
 • unikitty_reversible
 • uwunicorn
 • vice
 • vulcan
 • windows_10_light
 • windows_10
 • windows_95_light
 • windows_95
 • windows_high_contrast_light
 • windows_high_contrast
 • windows_nt_light
 • windows_nt
 • woodland
 • xcode_dusk
 • zenburn
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.