pattyhendrix

HendrixLIBRARY - utils

pattyhendrix Uppdaterad   
Library "HendrixLIBRARY"

getVolumeData()

getLTF(customTimeframe, ltf)
  Parameters:
    customTimeframe
    ltf

sumArray(a)
  Parameters:
    a

arrs2vals(upVolumeArray, downVolumeArray, volArr)
  Parameters:
    upVolumeArray
    downVolumeArray
    volArr

getVolumesFromUpDownArrays(upVolumeArray, downVolumeArray)
  Parameters:
    upVolumeArray
    downVolumeArray

getDeltaFromVolumes(upVolume, downVolume)
  Parameters:
    upVolume
    downVolume

getDeltaFromUpDownArrays(upVolumeArray, downVolumeArray)
  Parameters:
    upVolumeArray
    downVolumeArray

getUpColor()

getDownColor()

getBlackColor()

getColors()

printTableTR(txt)
  Parameters:
    txt

printTableBR(txt)
  Parameters:
    txt

printTableMR(txt)
  Parameters:
    txt

print(txt, lbl)
  Parameters:
    txt
    lbl

printSyminfo(sym)
  Parameters:
    sym
Versionsinformation:
v2

Added:
getTimeframe(customTimeframe, tf)
  Parameters:
    customTimeframe
    tf
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.