HPotter

Confluence Strategy Backtest

This is modified version of Dale Legan's "Confluence" indicator written by Gary Fritz.
================================================================
Here is Gary`s commentary:
Since the Confluence indicator returned several "states" (bull, bear, grey, and zero),
he modified the return value a bit:
-9 to -1 = Bearish
-0.9 to 0.9 = "grey" (and zero)
1 to 9 = Bullish
The "grey" range corresponds to the "grey" values plotted by Dale's indicator, but
they're divided by 10.

You can change long to short in the Input Settings
Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?