HPotter

Confluence Strategy Backtest

This is modified version of Dale Legan's "Confluence" indicator written by Gary Fritz.
================================================================
Here is Gary`s commentary:
Since the Confluence indicator returned several "states" (bull, bear, grey, and zero),
he modified the return value a bit:
-9 to -1 = Bearish
-0.9 to 0.9 = "grey" (and zero)
1 to 9 = Bullish
The "grey" range corresponds to the "grey" values plotted by Dale's indicator, but
they're divided by 10.

You can change long to short in the Input Settings
Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
Donate BTC: 13fXLkhWuGMXRmcvwkG2gaWKcnsiD88bwE
USDT (TRC20): TH29EEXa19vfwZNYvxdUuMxoFY5QDYLcWG

Kommentarer